• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.


Bron

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Definitie Ondertoezichtstelling.

Kerncijfers

In 2015 zijn 34.100 jeugdigen onder toezicht gesteld. Dit is inclusief voorlopige ondertoezichtstellingen. Sinds 2011 is er sprake van een gestage daling van circa 5.000 jeugdigen. In 2011 waren in totaal bijna 38.000 minderjarigen onder toezicht gesteld (CBS, 2016 a,b).

Op peildatum 31 december 2015 staan 21.730 kinderen en jongeren onder toezicht. Een jaar eerder (eind december 2014) bedroeg het aantal 25.320 jeugdigen. Dit is een daling van ruim 15 procent. In deze periode werden dus meer ondertoezichtstellingen beëindigd dan gestart (CBS, 2016c).

Laatst bewerkt: 2 november 2016


Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.