Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Zelfbeschadiging

Zelfbeschadiging wordt ook wel automutilatie of zelfverminking genoemd. Onder opzettelijke zelfbeschadiging verstaan wij hier het gedrag met niet-dodelijke afloop dat door iemand opzettelijk wordt uitgevoerd, waarmee men verwacht zichzelf lichamelijk te beschadigen, of waarbij men een dusdanige hoeveelheid van een stof inneemt dat de norm voor wat algemeen als therapeutisch wordt beschouwd wordt overschreden (De Wilde, 2005).

Bron

  • Wilde, E.J. de (2005). Case NL. Een onderzoek naar zelfbeschadigend gedrag onder jongeren. Rotterdam: GGD Rotterdam

Kerncijfers

Ongeveer een op de tien middelbare scholieren heeft zich in het afgelopen jaar wel eens verwond. Bij zo'n 4 procent van de meisjes en bijna 3 procent van de jongens was dit meer dan een keer het geval. Dit komt uit onderzoek dat in 2007/2008 is verricht onder ruim 18.000 eerste- en derdeklassers in de regio Rotterdam en de regio Midden-Nederland.

Zelfbeschadiging komt vaker voor bij meisjes, jongeren van lagere opleidingsniveaus, Turkse jongeren, Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse meisjes en jongeren die opgroeien bij pleegouders, in een tehuis of zelfstandig wonen (Clothilde, Kraan & Looij-Jansen, 2012).

Uit ouder onderzoek komt de schatting dat ruim 4 procent van de jongeren zichzelf ooit opzettelijk heeft beschadigd of te veel pillen heeft ingenomen. Jaarlijks beschadigt bijna 3 procent van de jongeren zichzelf opzettelijk. 44 procent van de jongeren die zichzelf beschadigt, geeft aan dit meerdere malen gedaan te hebben. Dit blijk uit onderzoek dat tussen 1999 en 2001 is verricht onder derde- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs (Wilde, 2005).

Behandeling in het ziekenhuis

Jaarlijks worden gemiddeld 3600 jongeren tot 25 jaar in het ziekenhuis behandeld aan verwondingen door zelfbeschadiging. Hiervan zijn er 1600 in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar en zijn er 1800 in de leeftijd van 20 tot en met 24. Twee derde van hen vergiftigt zichzelf, voornamelijk met medicijnen. Een kwart gebruikt een scherp voorwerp, zoals een mes of scheermes, om zichzelf te verminken (Consument en Veiligheid, 2012).

Laatst bewerkt: 14 januari 2014


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Wilde, E.J. de (2005). Case NL: een onderzoek naar zelfbeschadigend gedrag van jongeren onder jongeren. Rotterdam: GGD Rotterdam e.o.
  • Clothilde, J.E.B., Kraan, E.G. van der & Looij-Jansen, P.M. van de (2012). Zelfbeschadiging bij middelbare scholieren: prevalenties, risicogroepen en risicofactoren. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 90, 352-360.
  • Consument en Veiligheid (2012). Ziekenhuizen behandelen jaarlijks 15 duizend mensen voor zelfverminking. Persbericht. Amsterdam: Consument en Veiligheid.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies