Aantal jongeren die zichzelf beschadigen

Exacte cijfers over hoeveel jongeren zichzelf beschadigen, ontbreken. Geschat wordt dat 15 procent van de adolescenten zichzelf ooit heeft beschadigd (Trimbos instituut, 2019).

Wel zijn cijfers bekend over het aantal behandelingen op de spoedeisende hulp (SEH) en het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van zelf toegebrachte letsel. In 2017 waren er 15.400 SEH-bezoeken en 7.700 ziekenhuisopnames in verband met zelfbeschadiging.

Per 100.000 inwoners van Nederland waren er 90 SEH-bezoeken in verband met zelfbeschadiging in 2017. Jongvolwassenen van 20 tot en met 24 jaar vormen, met 210 SEH-bezoeken per 100.000 jongvolwassenen van die leeftijd, de grootste groep. Binnen die groep komt zelfbeschadiging het meest voor onder vrouwen, met 340 per 100.000 vrouwen van 20 tot en met 24 jaar. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem (Stam & Blatter, 2018).

Niet iedereen die zichzelf beschadigt komt in aanraking met hulpverlening of heeft behandeling nodig in een ziekenhuis. De cijfers over SEH-bezoeken en ziekenhuisopnames geven een beeld van de ernstige gevallen.

Laatst bewerkt: 10 oktober 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

Zelfbeschadiging wordt ook wel automutilatie of zelfverminking genoemd. Opzettelijke zelfbeschadiging is gedrag met niet-dodelijke afloop dat iemand opzettelijk uitvoert, waarmee de persoon verwacht zichzelf lichamelijk te beschadigen, of waarbij de persoon van een bepaalde stof, bijvoorbeeld een pijnstiller, meer inneemt dan wat algemeen als therapeutisch wordt beschouwd (De Wilde, 2005).

Bron

  • Wilde, E.J. de (2005). Case NL. Een onderzoek naar zelfbeschadigend gedrag onder jongeren. Rotterdam: GGD Rotterdam

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies