Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Werkende ouders

Werkende ouders zijn mannen en vrouwen van 15 tot 65 jaar die voor minstens 12 uur per week betaald werk hebben en thuiswonende kinderen hebben. Ouders die minder dan 12 uur per week werken, worden niet meegenomen in de statistieken van werkende ouders.

Bron

  • Merens, A., Hartgers, M., Brakel, M. v.d. (2012). Emancipatiemonitor 2012. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau

Kerncijfers

In 2013 werkt bij meer dan de helft (54 procent) van de paren met minderjarige kinderen  de ene partner fulltime en de ander parttime. In 2011 ging het om 56 procent. Bij ongeveer een kwart (23 procent) werkt één partner, meestal de man, fulltime terwijl de ander niet werkt. Deze percentage is sinds 2011 onveranderd gebleven.  

Kleiner van omvang is het aantal paren waarbij beide ouders fulltime werken (8 procent), beide parttime werken (7 procent) en waarbij een van de partners parttime werkt (4 procent). Bij 4 procent van de paren met minderjarige kinderen werken beide ouders niet. Bij deze groep is er ten opzichte van 2011 sprake van een lichte stijging. In 2011 waren 3 procent van de ouder paren niet-werkend. Ouders die minder dan 12 uur per week werken, worden beschouwd als niet-werkend.

Negen van de tien mannen met een partner en minderjarige kinderen behoren in 2013  tot de werkzame beroepsbevolking. Van de samenwonende moeders heeft ruim 70 procent werk van minimaal 12 uur per week.

Alleenstaande ouders minder vaak werk
De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders ligt met 59 procent onder het gemiddelde van alle vrouwen en is vergeleken met 2011 gedaald. In 2011 had 64 procent van de alleenstaande moeders werk. Onder de alleenstaande vaders liggen deze percentages hoger maar is ook sinds 2011 sprake van een daling. In 2013 werkte 80 procent van de alleenstaande vaders.

De gegevens komen uit de Enquête Beroepsbevolking, die het Sociaal Cultureel Planbureau en de Centraal Bureau voor de Statistiek sinds 1987 jaarlijks publiceert.

Laatst bewerkt: 22 december 2014


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Merens, A. &Brakel, M. van den(red.) (2014). 'Emancipatiemonitor 2014'. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies