Aantal jongeren dat maatschappelijk participeert

In 2018 doet bijna de helft (48,4 procent) van de jongeren van 15 tot 25 jaar een vorm van vrijwilligerswerk. Sinds 2016 is er sprake van een geleidelijke daling van jongeren die vrijwilligerswerk doen. In 2016 ging het om 54 procent, in 2017 om 49,5 procent en in 2018 om 48,4 procent van de 15- tot 25-jarigen. 

In 2018 is 18,5 procent actief in een sportvereniging, ruim 13 procent op school en in het jeugdwerk. Het percentage jongeren dat actief is binnen de politiek en in de eigen buurt is met respectievelijk 0,6 procent en 3,4 procent laag (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 16 september 2019


Definitie

Jongerenparticipatie, of jeugdparticipatie, is het maatschappelijk meedoen van jongeren. Bijvoorbeeld in de politiek, door vrijwilligerswerk, of via de maatschappelijke stage, die in het voortgezet onderwijs verplicht is. Jongerenparticipatie geeft jongeren inspraak en invloed, ze krijgen de mogelijkheid om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid op zich te nemen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies