Aantal jongeren dat maatschappelijk participeert

In 2019 doet bijna 45 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar een vorm van vrijwilligerswerk. Sinds 2016 is er sprake van een geleidelijke daling van jongeren die vrijwilligerswerk doen. In 2016 ging het om 54 procent, in 2017 om 49,5 procent. In 2018 deed 48,4 procent een vorm van vrijwilligerswerk en in 2019 44,8 van de 15- tot 25-jarigen. 

In 2019 is 20 procent van de jongeren actief in een sportvereniging, bijna 11 procent op school en 9 procent in het jeugdwerk. Het percentage jongeren dat actief is binnen de politiek en in de eigen buurt is met respectievelijk 0,8 procent en 1,6 procent laag (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Laatst bewerkt: 15 februari 2021


Definitie

Jongerenparticipatie, of jeugdparticipatie, is het maatschappelijk meedoen van jongeren. Bijvoorbeeld in de politiek, door vrijwilligerswerk, of via de maatschappelijke stage, die in het voortgezet onderwijs verplicht is. Jongerenparticipatie geeft jongeren inspraak en invloed, ze krijgen de mogelijkheid om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies