Aantal kinderen en jongeren in een eenoudergezin

Het aantal jongeren dat in een eenoudergezin opgroeit stijgt de laatste jaren gestaag. In 2018 leefde 738.548 kinderen bij een van hun ouders. Een jaar eerder ging het om 724.974 kinderen tot 25 jaar. Ten opzichte van 2010 groeien ruim 96.000 meer kinderen op in een eenoudergezin. In 2018 woonde 15 procent van alle kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar bij één ouder (CBS, 2019). 

Kinderen wonen meestal bij hun moeder. Van de kinderen tot 16 jaar gold dit in 2015 voor 18 procent van de kinderen. Kinderen die bij hun vader wonen, wonen in de meeste gevallen ook bij hun moeder. Slechts 2 procent woont alleen bij de vader of de vader met een nieuwe partner. Recentere cijfers zijn nog niet bekend (CBS, 2016).

Laatst bewerkt: 8 februari 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Aantal kinderen in een eenoudergezin naar herkomst

In 2018 groeit 15 procent van alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 25 jaar op in een eenoudergezin.

Naar verhouding groeien meer kinderen met een migratieachtergrond op in een eenoudergezin. Ruim 13 procent van kinderen met een Nederlandse achtergrond woonde in 2018 bij één ouder. Van de kinderen met een migratieachtergrond gaat het om 20 procent. Van de kinderen met een migratieachtergrond groeien kinderen van Antilliaanse en Arubaanse herkomst en Surinaamse herkomst het meest op in een eenoudergezin (respectievelijk ruim 38 procent en 37 procent van alle kinderen met de betreffende herkomst) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019). 

Laatst bewerkt: 2 januari 2018


Aantal kinderen in een eenoudergezin per provincie

Vergeleken met de andere provincies groeien in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland met ruim 17 procent de meeste kinderen en jongeren tot 25 jaar op in een eenoudergezin. Ook ligt in deze provincies het percentage kinderen die met een ouder woont boven het landelijke gemiddelde van 14 procent. In Overijssel komen eenoudergezinnen het minste voor. Daar gaat het om bijna 12 procent van de jeugd. Het gaat hier om de percentages van de totale jeugd in de betreffende provincie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Laatst bewerkt: 2 januari 2018


Definitie

Een eenoudergezin is een gezin waarbij minimaal één minderjarig kind bij een ouder woont. Cijfers over eenoudergezinnen in Nederland komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat dan om cijfers over huishoudens met volwassenen en inwonende kinderen die een ouder-kind relatie hebben. Pleegkinderen worden niet meegerekend, maar adoptie- en stiefkinderen wel. De cijfers komen uit gegevens van de gemeente en zijn gebaseerd op de formele woonplek van kinderen en ouders. Uit deze gegevens is daarom niet te achterhalen hoeveel kinderen een deel van de week bij de ene ouder wonen, en een deel van de week bij de andere ouder.

Bron

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies