Aantal kinderen en jongeren in een eenoudergezin

Het aantal kinderen en jongeren tot 25 jaar dat in een eenoudergezin opgroeit stijgt de laatste jaren gestaag. In 2019 leefde 751.764 kinderen bij een van hun ouders. Een jaar eerder ging het om 738.548 kinderen tot 25 jaar. Ten opzichte van 2010 groeien bijna 110.000 meer kinderen op in een eenoudergezin. In 2018 woonde ruim 15 procent van alle kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar bij één ouder (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019). 

Van de minderjarigen woonden in 2019 538.000 kinderen bij één ouder. Dat is 16 procent van de kinderen en jongeren tot 18 jaar. Verruit de meeste kinderen (89 procent) staan ingeschreven op het adres van de moeder (Webmagazine Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 27 december 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Kinderen in een eenoudergezin naar herkomst

In 2019 groeit ruim 15 procent van alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 25 jaar op in een eenoudergezin.

Naar verhouding groeien kinderen met een migratieachtergrond vaker op in een eenoudergezin. Ruim 13,5 procent van kinderen met een Nederlandse achtergrond woonde in 2019 bij één ouder. Van de kinderen met een migratieachtergrond gaat het om ruim 20 procent. Van de kinderen met een migratieachtergrond groeien kinderen met een herkomst van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba het meest op in een eenoudergezin, bijna 39 procent van de kinderen met die herkomst, gevolgd door kinderen met Surinaamse herkomst, ruim 37 procent van kinderen met die herkomst (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 27 december 2019


Kinderen in een eenoudergezin per provincie

Vergeleken met andere provincies groeien in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland met circa 18 procent de meeste kinderen en jongeren tot 25 jaar op in een eenoudergezin. Dat ligt in deze provincies boven het landelijke gemiddelde van ruim 15 procent. In Overijssel komen eenoudergezinnen het minst voor. Daar gaat het om ruim 12 procent. Het gaat hier om de percentages van de totale jeugd in de betreffende provincie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 27 december 2019


Definitie

Een eenoudergezin is een gezin waarbij minimaal één minderjarig kind bij een ouder woont. Cijfers over eenoudergezinnen in Nederland komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat dan om cijfers over huishoudens met volwassenen en inwonende kinderen die een ouder-kind relatie hebben. Pleegkinderen worden niet meegerekend, maar adoptie- en stiefkinderen wel. De cijfers komen uit gegevens van de gemeente en zijn gebaseerd op de formele woonplek van kinderen en ouders. Uit deze gegevens is daarom niet te achterhalen hoeveel kinderen een deel van de week bij de ene ouder wonen, en een deel van de week bij de andere ouder.

Bron

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies