• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Armoede in gezinnen

Van armoede is sprake als het inkomen onder een bepaalde koopkrachtnorm ligt. Voor de afbakening van armoede gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek de lage-inkomensgrens. De lage-inkomensgrens is een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Behalve het inkomen worden ook andere factoren meegenomen om de kans op armoede te beschrijven, zoals hoe lang een gezin van een laag inkomen leeft,  de omvang van de vaste lasten en het oordeel over de eigen financiële positie.

Kerncijfers

In 2016 leefde bijna 5,5 procent van de ouderparen met uitsluitend minderjarige kinderen minstens een jaar onder de lage inkomensgrens. Onder eenoudergezinnen met minderjarige kinderen is dat percentage aanzienlijk hoger, namelijk ruim 23 procent. In totaal groeiden 292 duizend minderjarige kinderen in 2016 op in een huishouden met een laag inkomen. Dat zijn er 11,000 meer dan het jaar daarvoor. 117.000 kinderen leven minstens vier jaar onder de lage inkomensgrens. Dit aantal is gelijk aan 2015. 

Het percentage huishoudens (met en zonder kinderen) met een inkomen onder de lage inkomensgrens is in 2016 ten opzichte van 2015 gelijk gebleven. Ruim 8 procent van alle particuliere huishoudens leeft minstens een jaar onder de lage inkomensgrens. Het percentage huishoudens dat langdurig (minstens vier jaar) onder de lage inkomensgrens leeft is ten opzichte van 2015 wel gestegen. In 2015 ging het om 3,1 procent van alle particuliere huishoudens. In 2016 is dit gestegen naar 3,3 procent (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Kinderen in eenoudergezinnen

Laag inkomen kwam ook in 2016 het meest voor bij eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen. Van deze gezinnen had bijna een kwart (23,1 procent) een inkomen onder de lage inkomensgrens. Ten opzichte van 2015 is dit percentage gedaald van 24,4 procent naar 23,1 procent.

Het percentage eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen die langdurig (minstens vier jaar achterelkaar) onder de lage inkomensgrens leefde is ten opzichte van 2015 gestegen van 7,9 procent naar 8 procent (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018). 

Laatst bewerkt: 17 augustus 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Kinderen in bijstandsgezin

In 2017 leefde 227.800 kinderen in een bijstandsgezin. In 2016 ging het om 230.470. Sinds 2010 was er sprake van een gestage stijging van het aantal kinderen die rond moeten komen van de bijstand. In 2010 ging het om 197.380 minderjarige kinderen. In het afgelopen jaar is voor het eerst sprake van een daling (Landelijke Jeugdmonitor, 2018).

In 2016 leefde 292.000 minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Hiervan leven bijna 117.000 kinderen langdurig, dat wil zeggen minstens vier jaar, in een inkomen onder de lage-inkomensgrens (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018) . 

Laatst bewerkt: 17 augustus 2018


Percentage arme huishoudens en herkomst kostwinnaar (2015)

Vergeleken met Nederlandse huishoudens leven aanzienlijk meer huishoudens met een kostwinnaar van niet-westerse afkomst onder de armoede grens. Van de Nederlandse huishoudens leeft in 2015 ruim 6 procent minstens een jaar onder de lage inkomensgrens. Bij huishoudens met een niet-westerse afkomst gaat het om bijna 28 procent.

Onder huishoudens met een kostwinnaar van Marokkaanse afkomst komt met ruim 31 procent het risico op armoede in 2015 het meeste voor. Daarna volgen huishoudens met een kostwinner van respectievelijk Antilliaanse/Arubaanse, Turkse en Surinaamse herkomst (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017).

Laatst bewerkt: 10 februari 2017


NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.