Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt sinds 1 januari 2015 of mensen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).Voorheen was het CIZ verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor de AWBZ. De verantwoordelijkheid voor AWBZ-zorg is grotendeels overgegaan naar gemeenten. Door deze wijzigingen zijn de cijfers hieronder van 2014 en eerder niet te vergelijken met 2015.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal organisaties: 1 11 11 11 11 4 5
Aantal medewerkers: 2 2.308 1.661 1.467 1.258 1.150 699 651 700
Aantal fte: 3 1.854 1.353 1.123 1.036 940 627 620
Aantal behandelde indicatieaanvragen tot 2015: 1.062.200 981.000 952.000 895.000 866.944
Aantal behandelde indicatieaanvragen van jeugdigen tot 18 jaar (tot 2015): 4 74.354 49.050 38.080 35.800 34.677
Aantal jeugdigen (tot 18 jaar) met positieve Wlz-besluit 2015 e.v.: 5 2.803 3.220
Aantal behandelde indicatieaanvragen 2015 e.v.: 6 135.549 142.971
1In 2015 zijn de locaties samengegaan in regiokantoren waardoor vergelijking van aantallen van eerdere jaren niet mogelijk is. Naast onderstaande kantoren is er één hoofdkantoor.
2Daling in 2015 heeft te maken met de nieuwe taak en de daarmee samenhangende reorganisatie.
3Cijfers 2015 zijn vanwege de overgang naar een nieuwe organisatie-inrichting niet te vergelijken met voorgaande jaren.
4In 2010: 7% van totaal behandelde indicatieaanvragen. In 2011: 5%; in 2012: 4%; in 2013: 4%; 2014: 4%.
52015: 3% van alle reguliere Wlz-besluiten zijn jeugdigen van 0-17 jaar
6Cijfers betreffen het aantal aanvragen voor Wlz regulier en Wlz-subsidieregelingen.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 22 september 2017.

Kengetallen


Aantal organisaties

In 2015 zijn de locaties samengegaan in regiokantoren waardoor vergelijking van aantallen van eerdere jaren niet mogelijk is. Naast onderstaande kantoren is er één hoofdkantoor.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11 11 11 11 4 5

Aantal medewerkers

Daling in 2015 heeft te maken met de nieuwe taak en de daarmee samenhangende reorganisatie.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.308 1.661 1.467 1.258 1.150 699 651 700

Aantal fte

Cijfers 2015 zijn vanwege de overgang naar een nieuwe organisatie-inrichting niet te vergelijken met voorgaande jaren.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.854 1.353 1.123 1.036 940 627 620

Aantal behandelde indicatieaanvragen tot 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.062.200 981.000 952.000 895.000 866.944

Aantal behandelde indicatieaanvragen van jeugdigen tot 18 jaar (tot 2015)

In 2010: 7% van totaal behandelde indicatieaanvragen. In 2011: 5%; in 2012: 4%; in 2013: 4%; 2014: 4%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
74.354 49.050 38.080 35.800 34.677

Aantal jeugdigen (tot 18 jaar) met positieve Wlz-besluit 2015 e.v.

2015: 3% van alle reguliere Wlz-besluiten zijn jeugdigen van 0-17 jaar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.803 3.220

Aantal behandelde indicatieaanvragen 2015 e.v.

Cijfers betreffen het aantal aanvragen voor Wlz regulier en Wlz-subsidieregelingen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
135.549 142.971

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 22 september 2017.

Bronnen

  • Centrum Indicatiestelling Zorg (2017). Jaardocument 2016.
  • Centrum Indicatiestelling Zorg (2016). Jaardocument 2015
  • Centrum Indicatiestelling Zorg (2015). Jaardocument 2014
  • Centrum Indicatiestelling Zorg (2014). Jaarverslag 2013

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies