Cijfers over Jeugd en Opvoeding

CASE NL

Onderzoek naar zelfbeschadigend gedrag onder jongeren uit de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs. Voor het onderwijs zijn klassikaal vragenlijsten afgenomen bij bijna 4500 jongeren van gemiddeld 15,5 jaar. Hierin werd gevraagd naar het uitvoeren van zelfbeschadiging, de gedachten die de jongeren hierbij hadden en omstandigheden waarin het plaatsvond.

Instelling

GGD Rotterdam en omstreken
Universiteit Leiden

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

1999-2001

Instrumenten

De vragenlijst bestond uit tien pagina's met in totaal 97 vragen, waarvan 7 open vragen. De vraag over zelfbeschadiging luidt: 'Heb je ooit opzettelijk teveel pillen geslikt of jezelf op een andere manier geprobeerd lichamelijk te beschadigen (bijvoorbeeld met een mes)?' Wanneer men hier 'ja' op antwoordde, volgde een reeks extra vragen over de omstandigheden waaronder men dit deed, de beschrijving van wat men toen deed, waarom men dat toen deed, wie op de hoogte was, hulpzoekgedrag en zorggebruik naar aanleiding van het gedrag. Vervolgens werden er vragen gesteld aan iedereen over gedachten aan opzettelijke zelfbeschadiging en opvattingen hierover. Ook zijn vragen gesteld over angst en depressie (Hospital Anxiety and Depression Scale), zelfbeeld (Self-Image Questionnaire), impulsiviteit (Plutchik Impulsivity Scale) en omgaan met problemen.

Afname

Een anonieme vragenlijst is klassikaal afgenomen. Bij de afname waren laatstejaars scriptiestudenten Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden aanwezig die hiervoor een korte training hadden gekregen. In het beschikbare lesuur was 20 tot 25 minuten ingeruimd voor het invullen van de vragenlijst. De overige tijd werd besteed aan een korte instructie en een klassikaal nagesprek over het omgaan met problemen en het zorgsysteem op school.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

De onderzoekspopulatie bestaat uit scholieren uit de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs wonend in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland.

Steekproefgrootte

4458 jongeren hebben een bruikbare vragenlijst ingevuld.

Leeftijd

92 procent van de respondenten was 15 of 16 jaar oud. Het gemiddelde lag op 15,5 jaar.

Verdeling sekse

Van de respondenten is 47 procent jongen en 53 procent meisje. Deze verdeling is representatief voor de verdeling van 15- tot 20-jarigen in de onderzochte provincies in 2001.

Opleiding

De verdeling van schooltype is representatief voor de verdeling van 15- tot 20-jarigen in de onderzochte provincies in 2001.

Etniciteit

Jongeren met een niet-Nederlandse etnische herkomst zijn enigszins ondervertegenwoordigd.

Respons

leerlingrespons: 96%

Publicatiegegevens

  • Wilde, E.J. de (2005). 'Case NL : Een onderzoek naar zelfbeschadigend gedrag onder jongeren'. Rotterdam: GGD Rotterdam

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies