Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Adopties

Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteert jaarlijks het aantal geadopteerde kinderen uit binnen- en buitenland. Cijfers zijn afkomstig van diverse bronnen, zoals IND en GBA. Vanaf 1995 zijn cijfers gebaseerd op gegevens van de (Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De IND levert gegevens over migratiemotieven van nieuwe migranten. Gegevens van de GBA worden gebruikt om te bepalen dat kinderen op een andere datum dan hun geboortedatum een familierechtelijke betrekking met hun ouders kregen. De cijfers van voor 1995 zijn afkomstig van arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. Het gaat om toegewezen adoptieverzoeken. Voor de verdeling binnenlandse/buitenlandse kinderen en voor de verhouding tussen jongens en meisjes zijn cijfers van de Centrale Adoptieraad en de Raden voor Kinderbescherming gebruikt.

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek

Methode

Soort onderzoek

Registratie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies