Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Maatschappelijk werk

Ook bekend als: Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdmaatschappelijk werk, Schoolmaatschappelijk werk

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een eerstelijnsvoorziening waar mensen terechtkunnen voor hulp en begeleiding bij psychosociale problemen en vragen op terreinen als (echt)scheiding, eenzaamheid, huiselijk geweld, rouwverwerking, problemen op het werk, financiële problemen, problemen met instanties en relatieproblemen.
Het jeugdmaatschappelijk werk is een specifieke take van het AMW, hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor hulp en begeleiding bij (psycho)sociale problemen. Tevens vervult het een signalerende functie voor opvoed- en ontwikkelingsproblemen.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal organisaties: 1 765 890 1.045 690 1.400 1.570 1.840
1Tot en met 2013 betreffen de cijfers alleen algemeen maatschappelijk werk. Cijfers 2014 e.v. betreffen alle vormen van maatschappelijk werk.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 maart 2019.

Kengetallen


Aantal organisaties

Tot en met 2013 betreffen de cijfers alleen algemeen maatschappelijk werk. Cijfers 2014 e.v. betreffen alle vormen van maatschappelijk werk.

2010 2011 2012 2013 2014
765 890 1.045 690 1.400
2015 2016
1.570 1.840

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 maart 2019.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies