Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Veilig Thuis

Ook bekend als: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn 26 regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Op 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk geweld samengegaan onder de nieuwe naam Veilig Thuis.

Sinds 2015 verzamelt het CBS elk halfjaar gegevens voor de Beleidsinformatie Veilig Thuis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben in een informatieprotocol vastgelegd welke gegevens aangeleverd moeten worden. Tot 1 januari 2019 zijn cijfers van de afzonderlijke Veilig Thuisorganisaties gepubliceerd. Er zijn tot 1 januari 2019 geen landelijk totaalcijfers beschikbaar, omdat de cijfers tussen de Veilig Thuisorganisatie onderling niet goed vergelijkbaar waren. Per 1 januari 2019 is een nieuw informatieprotocol ingevoerd, waardoor er meer eenduidigheid is in de gegevens.

Betreft: 2019
Aantal organisaties Veilig thuis: 1 26
Aantal ontvangen meldingen: 131.800
Totaal aantal gestarte adviezen: 107.690
Aantal adviezen alleen kindermishandeling: 51.945
1Aantal regionale organisaties Veilig Thuis.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 december 2020.

Kengetallen


Aantal organisaties Veilig thuis

Aantal regionale organisaties Veilig Thuis.

2019
26

Aantal ontvangen meldingen

2019
131.800

Totaal aantal gestarte adviezen

2019
107.690

Aantal adviezen alleen kindermishandeling

2019
51.945

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 december 2020.

Bronnen

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2020). Huiselijk geweld.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2020). Beleidsinformatie Veilig thuis 2e halfjaar 2019.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2019). Beleidsinformatie Veilig thuis 1e halfjaar 2019.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2018). Beleidsinformatie Veilig thuis stand van zaken 1e halfjaar 2018.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2017). Veilig Thuis 1e halfjaar 2017: Nog geen vergelijkbare cijfers.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies