Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Veilig Thuis

Ook bekend als: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn 26 regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Op 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk geweld samengegaan onder de nieuwe naam Veilig Thuis.

Sinds 2015 verzamelt het CBS elk halfjaar gegevens voor de Beleidsinformatie Veilig Thuis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben in een informatieprotocol vastgelegd welke gegevens aangeleverd moeten worden. Tot 1 januari 2019 zijn cijfers van de afzonderlijke Veilig Thuisorganisaties gepubliceerd. Er zijn tot 1 januari 2019 geen landelijk totaalcijfers beschikbaar, omdat de cijfers tussen de Veilig Thuisorganisatie onderling niet goed vergelijkbaar waren. Per 1 januari 2019 is een nieuw informatieprotocol ingevoerd, waardoor er meer eenduidigheid is in de gegevens.

Betreft: 2019
Aantal organisaties Veilig thuis: 1 26
Aantal ontvangen meldingen: 2 64.960
Totaal aantal gestarte adviezen: 3 53.080
Aantal adviezen alleen kindermishandeling: 4 24.665
1Aantal regionale organisaties Veilig Thuis.
2Eerste helft van het betreffende jaar
3Eerste helft van het betreffende jaar
4Eerste helft van het betreffende jaar
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 4 november 2019.

Kengetallen


Aantal organisaties Veilig thuis

Aantal regionale organisaties Veilig Thuis.

2019
26

Aantal ontvangen meldingen

Eerste helft van het betreffende jaar

2019
64.960

Totaal aantal gestarte adviezen

Eerste helft van het betreffende jaar

2019
53.080

Aantal adviezen alleen kindermishandeling

Eerste helft van het betreffende jaar

2019
24.665

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 4 november 2019.

Bronnen

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2019). Beleidsinformatie Veilig thuis 1e halfjaar 2019.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2018). Beleidsinformatie Veilig thuis stand van zaken 1e halfjaar 2018.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2017). Veilig Thuis 1e halfjaar 2017: Nog geen vergelijkbare cijfers.

Meer informatie

www.veiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies