Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Veilig Thuis

Ook bekend als: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn 26 regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Op 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk geweld samengegaan onder de nieuwe naam Veilig Thuis.

Sinds 2015 verzamelt het CBS elk halfjaar gegevens voor de Beleidsinformatie Veilig Thuis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben in een informatieprotocol vastgelegd welke gegevens aangeleverd moeten worden. Tot 1 januari 2019 zijn cijfers van de afzonderlijke Veilig Thuisorganisaties gepubliceerd. Er zijn tot 1 januari 2019 geen landelijk totaalcijfers beschikbaar, omdat de cijfers tussen de Veilig Thuisorganisatie onderling niet goed vergelijkbaar waren. Per 1 januari 2019 is een nieuw informatieprotocol ingevoerd, waardoor er meer eenduidigheid is in de gegevens.

Betreft: 2019 2020
Aantal regionale organisaties Veilig Thuis 26 26
Aantal ontvangen meldingen 131.800 127.330
Totaal aantal gestarte adviezen 107.690 121.970
Aantal meldingen kindermishandeling 55.590 62.470
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 21 mei 2021.

Kengetallen


Aantal regionale organisaties Veilig Thuis

2019 2020
26 26

Aantal ontvangen meldingen

2019 2020
131.800 127.330

Totaal aantal gestarte adviezen

2019 2020
107.690 121.970

Aantal meldingen kindermishandeling

2019 2020
55.590 62.470

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 21 mei 2021.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies