Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Veilig Thuis

Ook bekend als: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Veilig thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstandersterecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Sinds 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt Huiselijk geweld samengegaan. De nieuwe organisatie is verder gegaan onder de naam Veilig Thuis.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal organisaties: 1 17 17 17 17 17 26
Aantal kinderen en jongeren bereikt: 2 30.536 32.689 32.886 33.571
Totaal aantal eerste contacten: 3 62.001 65.993 65.340 66.715
Aantal adviezen: 4 43.925 46.739 45.887 46.922
Aantal onderzoeken: 5 18.076 19.254 19.453 19.793
1Tot en met 2014 betreffen de cijfers aantallen AMK's. Cijfers 2015 betreffen aantal regionale organisaties Veilig Thuis.
2Cijfers tot en met 2013 betreffen bereik van AMK's. Cijfers van Veilig Thuis zijn nog niet beschikbaar.
3Cijfers betreffen aantal contacten met AMK's. Cijfers Veilig Thuis zijn nog niet beschikbaar.
4Betreft aantal adviezen door AMK's. Cijfers van Veilig Thuis zijn nog niet beschikbaar.
5Betreft aantal onderzoeken door AMK's. Cijfers van Veilig Thuis zijn nog niet beschikbaar.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 augustus 2016.

Kengetallen


Aantal organisaties

Tot en met 2014 betreffen de cijfers aantallen AMK's. Cijfers 2015 betreffen aantal regionale organisaties Veilig Thuis.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
17 17 17 17 17 26

Aantal kinderen en jongeren bereikt

Cijfers tot en met 2013 betreffen bereik van AMK's. Cijfers van Veilig Thuis zijn nog niet beschikbaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30.536 32.689 32.886 33.571

Totaal aantal eerste contacten

Cijfers betreffen aantal contacten met AMK's. Cijfers Veilig Thuis zijn nog niet beschikbaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
62.001 65.993 65.340 66.715

Aantal adviezen

Betreft aantal adviezen door AMK's. Cijfers van Veilig Thuis zijn nog niet beschikbaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
43.925 46.739 45.887 46.922

Aantal onderzoeken

Betreft aantal onderzoeken door AMK's. Cijfers van Veilig Thuis zijn nog niet beschikbaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
18.076 19.254 19.453 19.793

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 augustus 2016.

Bronnen


Meer informatie

www.veiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies