Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Ook bekend als: Bureau Klachtenondersteuning Jeugdzorg

Onafhankelijke bureau dat informatie, advies, voorlichting en ondersteuning biedt aan iedereen met vragen, klachten of problemen met de jeugdhulp. Daarnaast signaleert het ook knelpunten in de jeugdhulp, om zodoende bij te dragen aan een verbetering van de jeugdhulp.

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg richt zich zowel op (pleeg)ouders en verzorgers, kinderen en jongeren.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal organisaties: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Totaal aantal cliënten (ouders en jongeren): 6.827 7.362 7.807 7.208 6.989 7.404 10.862 10.178
Aantal kinderen en jongeren bereikt: 3.687 4.123 4.372 3.676 3.774 4.025 5.931 4.981
Totaal vragen, problemen en klachten: 21.552 22.006
1Er zijn 3 regionale teams actief vanuit de landelijke organisatie.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 februari 2019.

Kengetallen


Aantal organisaties

Er zijn 3 regionale teams actief vanuit de landelijke organisatie.

2010 2011 2012 2013 2014
1 1 1 1 1
2015 2016 2017
1 1 1

Totaal aantal cliënten (ouders en jongeren)

2010 2011 2012 2013 2014
6.827 7.362 7.807 7.208 6.989
2015 2016 2017
7.404 10.862 10.178

Aantal kinderen en jongeren bereikt

2010 2011 2012 2013 2014
3.687 4.123 4.372 3.676 3.774
2015 2016 2017
4.025 5.931 4.981

Totaal vragen, problemen en klachten

2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017
21.552 22.006

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 februari 2019.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies