Aantal multiprobleemgezinnen

Er zijn in 2016 naar schatting 25.896 gezinnen die, uitgaande van bovenstaande definitie, als multiprobleemgezin kunnen worden aangemerkt.  Deze maken deel uit van de 35.365 gezinnen die met meervoudige problemen te maken hebben. Deze schattingen zijn gemaakt op basis van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Kann-Weedage e.a., 2017).  

In het verleden is vaker geprobeerd om het aantal multiprobleemgezinnen vast te stellen. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) komt in het advies 'De bomen en het bos' (2012) uit op een totaal van 70.000. Dat komt doordat de RVZ een veel ruimere definitie gebruikt en niet alleen feitelijke problemen maar ook risico's meerekent bij het maken van de schatting.

Laatst bewerkt: 12 juni 2017


Gebruikte publicaties

  • Kann-Weedage, D., Zoon, M., Addink, A., van Boven, J., Berger, M. & de Wilde, E.J. (2017). Aantal en kosten van multiprobleemgezinnen in Almelo. Utrecht: Nederlands jeugdinstituut.
  • Klerk, M. de e.a. (2012). 'Zorgen voor meervoudige problemen. Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ten behoeve van het advies "De bomen en het bos: de patiënt, zijn vraag en het landschap". Den Haag: RVZ.

Multiprobleemgezinnen per provincie en gemeente

Op basis van gegevens van het CBS is door het Nederlands Jeugdinstituut in kaart gebracht hoeveel multiprobleemgezinnen er per provincie en gemeente zijn.

Bekijk de regionale gegevens

Definitie

Een multiprobleemgezin is een gezin van minstens één volwassene en één kind van 0 tot 18 jaar dat langdurig kampt met een combinatie van problemen op verschillende gebieden. In hoofdzaak gaat het om:

  • problemen op sociaal economisch gebied;
  • problemen op psychosociaal gebied bij de volwassene(n);
  • problemen op psychosociaal gebied bij de jeugdige(n).

De problemen zijn chronisch, complex en met elkaar verweven en ze gaan vaak van de ene generatie op de andere. Daarnaast hebben deze gezinnen vaak problemen met hulpverlenende instanties.

Er zijn ook gezinnen met meervoudige problematiek die niet meteen multiprobleemgezinnen zijn. In een gezin kunnen verschillende problemen tegelijk spelen, maar we spreken pas van een multiprobleemgezin wanneer de problemen langere tijd spelen, en wanneer het gezin niet goed meewerkt aan begeleiding en hulp.

Bron

  • Kann-Weedage, D., Zoon, M., Addink, A., van Boven, J., Berger, M. & de Wilde, E.J. (2017). Aantal en kosten van multiprobleemgezinnen in Almelo. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies