Cijfers over Jeugd en Opvoeding

OECD Family Database

Een verzameling van gegevens over onderwerpen op het gebied van gezin, kinderen en jeugd in 34 OECD-landen. De gegevens komen uit verschillende gegevensverzamelingen, van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zelf en van andere organisaties. Per onderwerp bevat de OECD Family Database ook relevante definities, onderzoeksmethoden, informatie over vergelijkbaarheid van data, bronneninformatie en soms ruwe data.

In de OECD Family Database staan gegevens over de volgende onderwerpen:

  • Gezinsstructuur: bijvoorbeeld het aantal kinderen per gezin, gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind, huwelijk en echtscheiding, partnergeweld.
  • Arbeidsmarktpositie van gezinnen: bijvoorbeeld werkende moeders, geslachtsverschillen in arbeidsmarktpositie, aantal werkuren per week naar geslacht, tijdsbesteding aan werk, zorg en huishoudelijk werk.
  • Overheidsbeleid voor gezinnen en kinderen: bijvoorbeeld, uitgaven aan onderwijs, kinderbijslagsystemen, verlofregelingen voor ouders, uitgaven aan kinderopvang, kwaliteit kinderopvang.
  • Gegevens over kinderen: bijvoorbeeld babysterfte, borstvoedingscijfers, overgewicht en obesitas op vijftienjarige leeftijd, onderwijsniveau, participatie in vrijwilligerswerk, middelengebruik, suïcide.

Instelling

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), in het Nederlands bekend als OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek;registratie

Jaar dataverzameling

Afhankelijk van het onderwerp worden data jaarlijks, eens per jaar, of eenmalig verzameld.

Afname

De OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) maakt vooral gebruik van verzamelde gegevens uit de landen die lid zijn van de OECD. De gegevens worden door de landen zelf aangeleverd. Ook worden gegevens gebruikt van andere internationale onderzoeksprojecten. Zelf presenteert de OECD de data op zo'n manier dat de situatie in de verschillende landen zo goed mogelijk vergeleken kan worden.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

De bevolking van de landen die lid zijn van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dat zijn: Australië, België, Canada, Chili, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Japan, Korea, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Bij sommige thema's wordt ook de bevolking van andere landen meegenomen.

Publicatiegegevens

  • OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development 'OECD Family database'. Parijs: OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies