• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Landelijke Jeugdmonitor

De Landelijke Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie over de situatie van de jeugd in Nederland. Het doel is om voornamelijk beleidsmakers op het niveau van rijk, gemeente en provincie te informeren over de situatie van de jeugd en wat de effecten zijn van het beleid. De monitor wordt samengesteld op basis van bestaande rapportages en databestanden en geeft daarmee een indruk van hoe het gaat met de leeftijdsgroep van nul tot en met 24 jaar. Hiervoor worden indicatoren geselecteerd op de volgende gebieden: gezondheid en welzijn, onderwijs, justitie en arbeid.

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar

Steekproefgrootte

In de Landelijke Jeugdmonitor is informatie uit registraties en verschillende steekproefonderzoeken verzameld. De steekproefgrootte verschilt per onderwerp. Datzelfde geldt voor de verdeling van sekse, opleiding, etniciteit, leeftijd en sociaal-economische positie.

Publicatiegegevens

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2014). Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor. Den haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2013). Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor. Den Haag: centraal Bureau voor de Statistiek. 
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2012). Jaarrapport 2012 Landelijke Jeugdmonitor. Den Haag: centraal Bureau voor de Statistiek.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2011). 'Regionaal beeld van de jeugd 2011 landelijke jeugdmonitor'. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies