Databank Effectieve Jeugdinterventies

Begrijp me goed. Over misverstanden tussen jongeren bij flirten, daten en verkering

'Begrijp me goed' wil de communicatie over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij lager opgeleide jongeren van 14 tot 18 jaar verbeteren. De aanpak omvat een dvd met vijf beeldfragmenten waarin miscommunicatie tussen jongeren op relationeel en seksueel gebied wordt verbeeld. Via interactieve, activerende werkvormen worden de beeldfragmenten in de groep besproken.


Gericht op:

Seksualiteit

Leeftijd:
14 - 18 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de wijk, in de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
24 april 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het hoofddoel is het verbeteren van de communicatie over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij jongeren uit de doelgroep. Subdoelen zijn geformuleerd ten aanzien van het herkennen van signalen en bewustwording, meningsvorming en attituden en (communicatieve) vaardigheden.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep bestaat uit lager opgeleide jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.
Intermediaire doelgroepen zijn professionals in onderwijs (vmbo en mbo) en jongerenwerk die werken met de uiteindelijke doelgroep.

Aanpak

'Begrijp me goed' bestaat uit een dvd en een bijbehorende handleiding voor groepsbijeenkomsten. De dvd bestaat uit 5 beeldfragmenten waarin miscommunicatie tussen jongeren in alledaagse situaties wordt verbeeld rondom vijf thema's op relationeel en seksueel gebied:

  • Inzetten van een vriend(in) bij het overbrengen van een boodschap en wat daarbij mis kan gaan. ('Peter & Eva . & Tony?', 9,40 minuten)
  • Beëindigen van een relatie en de vraag of je dit kunt doen zonder de ander te kwetsen. ('Nadine & Bram', 10.05 minuten)
  • Dubbele signalen: komt jouw gedrag wel over op de ander zoals je het bedoelt, en hoe bewust ben je zelf van de signalen die je uitzendt? ('Jamy & Ed', 8.26 minuten)
  • Groepsdruk en de mogelijke gevolgen daarvan. ('Ed & vrienden', 5.49 minuten)
  • Een eerste date: hoe pak je dat aan en heeft deze aanpak wel het gewenste resultaat? ('Floor & Djimmie', 13.04 minuten)

Op de dvd staan, bij elk fragment, ook interviews met jongeren waarin zij reacties op de situatie en tips voor de hoofdrolspelers geven. 

In de handleiding wordt per fragment een korte, inhoudelijke beschrijving gegeven met daaraan gekoppeld een aantal interactieve, activerende werkvormen. Per fragment zijn er werkvormen voor de drie subdoelen. Daarnaast zijn er ook een paar werkvormen opgenomen die bij alle fragmenten gebruikt kunnen worden.

Onderzoek

Groepsbijeenkomsten waarbij 'Begrijp me goed' is uitgetest, zijn geëvalueerd door middel van een schriftelijke vragenlijst voor de betrokken leerlingen en semi-gestructureerde interviews met de docenten (Kruijer & Mouthaan, 2010). Er zijn 4 docenten geïnterviewd en 58 leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. De docenten vonden het totale pakket goed bruikbaar, goed aansluiten bij de doelgroep en een goed handvat om met leerlingen over dit soort thema's in gesprek te gaan. Een minpunt was dat een aantal fragmenten niet altijd goed verstaanbaar was. Over de handleiding waren de docenten (zeer) positief. De uitvoering van de lessen verliep tijdens deze pilot over het algemeen zoals door de ontwikkelaars van het product werd bedoeld. Door de begeleiders worden de volgende bevorderende factoren voor een goede uitvoering genoemd: bekendheid van begeleider met de groep, enige bekendheid van de groep met het thema, geschikte ruimte, voldoende tijd, niet al te grote groep, affiniteit van de begeleider met het in gesprek gaan met jongeren over dit thema.

De leerlingen oordeelden overwegend positief over de getoonde beeldfragmenten en de bijeenkomst. Een meerderheid vond de fragmenten heel relevant voor jongens en meisjes, geschikt om over te praten, leuk om naar te kijken, informatief en leerzaam. Ruim zeven op de tien leerlingen vonden de bijeenkomst interessant en de uitwisseling tussen jongens en meisjes leuk. De etnische achtergrond lijkt geen rol te spelen in de waardering. De leerlingen ervoeren vooral een effect op het terrein van bewustwording. Een ruime meerderheid (drie kwart) is zich door de discussie bewuster geworden van het feit dat er dingen mis kunnen gaan in de communicatie tussen jongens en meisjes, en dat meisjes en jongens verschillend over seksualiteit en relaties kunnen denken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Begrijp me goed richt zich op alledaagse vraagstukken rondom seksueel gedrag. Dit is een zeer herkenbare thematiek voor veel jongeren.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
office@rutgers.nl
(030) 231 34 31
www.rutgers.nl

Contactpersoon

Ineke Mouthaan
i.mouthaan@rutgers.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies