Databank Instrumenten

Beck Youth Inventories 2nd Edition - Nederlandstalige bewerking (BYI-2-NL)

De BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet. De vragenlijsten brengen de beleving van een kind of jongere op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart. De vragenlijsten zijn bedoeld als screeningsinstrument voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar.

Doel

Met de BYI-2-NL kan bij kinderen en jongeren een beeld verkregen worden van psychische problematiek op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar.

Materialen

De BYI-2-NL bestaat uit een handleiding en uit papieren of digitale vragenlijsten en scoringsformulieren.

Gebruik

De BYI-2-NL kan door iedereen worden afgenomen als screeningsinstrument. Voor diepgaandere interpretatie van de testresultaten moet de testleider kwalificatieniveau A hebben (bijvoorbeeld remedial teacher en psycholoog of orthopedagoog op bachelorniveau). Een cliënt geeft zelf aan in hoeverre elke stelling voor hem/haar geldt. Afname en scoring is zowel mogelijk op papier als via een digitale omgeving.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Angst,
Depressie

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
7 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 575 5800
 info-nl@pearson.com
https://www.pearsonclinical.nl/byi-2-nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies