Databank Instrumenten

Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV - Child version (ADIS-C)

De ADIS-C is een gestandaardiseerd diagnostisch interview waarmee angststoornissen bij kinderen en jeugdigen gediagnosticeerd kunnen worden.

Doel

De ADIS-C is gericht op het diagnosticeren van angststoornissen bij kinderen en jeugdigen. Het is gebaseerd op de diagnostische criteria van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV).

Doelgroep

De ADIS-C is bedoeld voor kinderen en jongeren van 7 tot 17 jaar.

Materialen

De ADIS-C bestaat uit:De Handleiding ADIS-C, een ouderinterview, een kindinterview, scoreformulieren en een thermometerkaart.

Gebruik

Zowel het Ouder- als het Kindinterview begint met een introductie door de interviewer en een uitleg over hoe het interview is samengesteld en wordt afgenomen. Het kind krijgt daarbij uitleg over de zogenaamde gevoelsthermometer. Dit is een visueel middel om kinderen te helpen haar of zijn scores van angst, last of ongemak aan te geven. De interviewer heeft zelf de vrijheid om te bepalen of een kind, gezien het ontwikkelingsniveau, het gebruik van dit hulpmiddel nodig heeft. Bijkomende visuele hulpmiddelen zijn de kalenders. Deze kalenders worden gebruikt bij stoornissen die vereisen dat het kind aangeeft hoe vaak specifieke symptomen optreden gedurende een bepaalde tijd.

Het Kindinterview vervolgt met een presentatie van elke angststoornis. Elke sectie bevat vragen die erop gericht zijn om de essentiele criteria van iedere stoornis vast te stellen. Het is belangrijk voor de interviewer om zorgvuldig aandacht te besteden aan de aanwijzingen en secties over te slaan als de symptomen van het kind niet voldoen aan de minimale criteria voor een stoornis. De onderzoeker moet echter wel doorgaan als er twijfels bestaan over het verhaal van het kind. Na de vragen over de angststoornissen volgen vragen over mogelijke affectieve stoornissen, externaliserende stoornissen, het gebruik van middelen, psychoses, selectief mutisme, eetstoornissen en somatoforme stoornissen. Deze stoornissen komen slechts met korte vragen aan de orde en zijn niet voldoende om op basis daarvan een classificatie toe te kennen. Elk bevestigend antwoord van het kind op deze vragen moet gevolgd worden door nader onderzoek. Het laatste onderdeel van het Kindinterview bevat een interferentievragenlijst, een aantal vragen om de intensiteit van de psychosociale stressfactoren vast te stellen en een aantal vragen naar onderwerpen die het kind naar voren zou willen brengen.
Het Ouderinterview volgt grotendeels het stramien van het Kindinterview. De vragen over de geschiedenis van het probleem en over de consequenties van het gedrag van het kind zijn echter gedetailleerder.

De uitkomsten van de interviews kunnen door de clinicus gebruikt worden om het probleem te begrijpen en geschikte interventies te plannen. Daarnaast maakt herhaling van de afname van de ADIS-C het mogelijk de verandering in het klinisch beeld aan het einde van de behandeling te meten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Angst,
Depressie

Doel:

Diagnostiek

Leeftijd:
7 - 17 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
Uitgeverij Pearson

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies