Databank Effectieve Jeugdinterventies

Allochtone vaders: je kind voorbereiden op een toekomst in Nederland

Allochtone Vaders is een groepsgericht aanbod voor vaders met een niet-westerse migratieachtergrond met kinderen in de basisschoolleeftijd. Het programma bestaat uit vier themabijeenkomsten waarin vaders bewust worden gemaakt van de eigen opvoedingswaarden en de toepasbaarheid daarvan binnen de Nederlandse samenleving. De onderwerpen van de themabijeenkomsten zijn: (1) Opvoeden vroeger en nu (2) Waarden (3) Veilig opgroeien en (4) Ontwikkeling en contact.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
8 oktober 2010
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De doelen zijn niet concreet geformuleerd en de theoretische onderbouwing van de interventie is onvoldoende.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Tieti Hoekstra, Mediant
Postbus 775
7500 AT Enschede
t.hoekstra@mediant.nl
(074) - 256 32 40

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies