Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

De overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs (vo) naar het hoger onderwijs (ho) kan voor leerlingen groot zijn. Het onderwijs verandert: er wordt van leerlingen een meer proactieve houding verwacht, de zorgcoördinator wordt studentendecaan, en ga zo maar door.

Uit onderzoek van ResearchNed 1 blijkt dat dertig procent van de studenten in het ho een handicap of chronische ziekte heeft. Tien procent van het totaal aantal studenten wordt door deze handicap of chronische ziekte belemmerd in de studie. Bovendien vallen deze studenten twee keer zo vaak uit als studenten zonder ondersteuningsbehoefte.

Een doorgaande onderwijs- en ondersteuningsleerlijn is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van wezenlijk belang. Hoe begeleid je als onderwijsprofessional in het vo leerlingen bij de overstap naar het ho? En hoe borg je de continuïteit van de ondersteuning in het ho? Daarover gaat deze handreiking.

Deze handreiking bestaat uit twee delen:

  • Vijf stappen die beschrijven wat de onderwijsprofessional samen met de leerling kan doen om de overgang naar het ho goed te laten verlopen.
  • Vier stappen die beschrijven wat de professional zelf kan doen (binnen en buiten de vo-instelling) om de overgang van de leerling naar het ho goed te laten verlopen.

De tips in deze handreiking zijn algemeen. De belangrijkste tip is dan ook om elke leerling maatwerk te leveren, ermee rekening houdend dat in het ho zelfstandigheid en initiatief van de leerling worden verwacht. De beschreven stappen hoeven niet in een vaste volgorde worden doorlopen. De handreiking is geschreven voor professionals in het v(s)o, maar uiteraard ook voor andere geïnteresseerden.

De in het ho gebruikte terminologie verschilt van de terminologie in het vo. Ben je als professional niet voldoende op de hoogte van de terminologie in het ho, start dan met het lezen van 2.1: Zorg dat je actuele kennis hebt over het ho.

Online tool

Naast deze handreiking is er een online tool 2: door op de stappen te klikken, worden informatie en tips zichtbaar.


Titel:
Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut; Steunpunt Passend Onderwijs; VO-raad; PO-Raad; Expertisecentrum Handicap + Studie
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
24 pagina's
Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies