• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Vroegsignalering lvb: in het belang van het kind of belemmering voor normalisering

17 december 2018 - Lezing
Tijd

16.00 - 17.30 uur (inloop vanaf 15:30)
Aansluitend is er een borrel.

Locatie:

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Kosten:

Deelname is gratis. We verzoeken u zich wel aan te melden.
Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken we u zich af te melden via info@nji.nl.

Ik meld me aan

In hoeverre is vroegtijdige screening op een licht verstandelijk beperking (lvb) in het belang van het kind? Tijdens deze bijeenkomst van de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' gaan we in op de vraag wat de zin en onzin is van het labelen van kinderen met diagnostische etiketten.

Is het ethisch verantwoord om een kind al in een vroeg stadium het etiket licht verstandelijk beperkt te geven? Is dit met het oog op preventie in het belang van het kind of staat dit normalisering en participatie juist in de weg? Binnen het jeugddomein onderscheiden we verschillende werelden met een eigen werkelijkheid. Zo zien we enerzijds de inzet op normalisering en anderzijds het belang van vroegsignalering (en daarmee samenhangende labeling) om de bijkomende problematiek op kindniveau zo snel mogelijk bij te sturen. We verkennen we het dilemma of vroegsignalering bijdraagt aan participatie of deelname aan de samenleving juist in de weg staat.

Onder leiding van Ruud Grondel (ex-wethouder gemeente Diemen en voorzitter Adviesraad Integrale Vroeghulp) voeren we hierover het gesprek met Xavier Moonen  (Bijzonder Hoogleraar kennisontwikkeling kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB), Milou Koldijk (adviseur gezondheid en leefstijl / projectleider vroegsignalering LVB van GGD Amsterdam) en een ervaringsdeskundige van de Landelijke Federatie Belangenbehartiging voor mensen met een LVB (LFB) in interactie met de deelnemers aan de bijeenkomst. 

Logo Kenniscentrum LVBLogo KJPLogo NVOLogo NCJ

Logo Universiteit UtrechtLogo Trimbos Instituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies