Agenda

Van verantwoorden naar kwaliteitsverbetering in het sociaal domein

11 februari 2020 - Studiemiddag
Tijd

13.30 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.

Locatie:

Utrecht

Kosten:

Deelname is gratis. Er is plaats voor 20 deelnemers.

Let op! Bij annulering korter dan zeven dagen voor de bijeenkomst of wanneer u zonder tijdige annulering niet aanwezig bent, brengen we 50 euro excl. BTW in rekening.

Ik meld me aan

Verschillende gemeenten laten zich bij het formuleren van beleid rondom zorg en ondersteuning vanuit de Wmo inspireren door outcome-indicatoren die worden gebruikt binnen de jeugdhulp. Wat is het doel of gewenste resultaat van een bepaalde voorziening of activiteit, oftewel, wat is de outcome? Hoe ga je met elkaar in gesprek over doelen en resultaten? In hoeverre hebben zowel gemeente als aanbieder baat bij het gebruik van indicatoren? En ligt de focus op verantwoorden of op kwaliteitsverbetering? Op 11 februari 2020 organiseren Vilans, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie een bijeenkomst waarin uitwisseling centraal staat.

Drie sprekers delen verschillende voorbeelden uit praktijk en beleid. De regio Utrecht-West deelt tijdens de bijeenkomst haar aanpak en ervaringen rondom het gebruik van indicatoren binnen de Wmo. In deze regio staat de gezamenlijke duiding van gegevens voorop. Hierna vertelt het NJi over de successen en belemmeringen rondom het werken met de outcome-indicatoren in het jeugddomein. En presenteert Evert Schot van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) de nieuwe kijk op verantwoorden op basis van het advies ‘Blijk van Vertrouwen’ dat de raad in 2019 uitbracht.

Samen bekijken deelnemers wat nodig is voor het behalen van de gewenste resultaten én voor een goed gesprek tussen gemeenten en aanbieders. De gedeelde kennis wordt landelijk verspreid, zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Voor wie?

Ben je beleids- of programma-adviseur van een gemeente of manager of bestuurder van een zorgorganisatie? We stimuleren de aanmelding van een duo’s die bestaan uit professionals werkzaam bij de gemeente en aanbieders die zorg leveren.

Programma

De middag begint met een korte inleiding. Daarna wordt een praktijkvoorbeeld gepresenteerd:

  • Praktijkpitch vanuit de regio Utrecht-West: Welke stappen hebben zij gezet om tot geschikte indicatoren te komen? Wat heeft dit opgeleverd?

Tot slot zijn er twee verdiepende inspiratiesessies:

  • Inspiratie vanuit het jeugddomein: Wat zijn de successen en barrières voor het gebruik van outcome-indicatoren (NJi)
  • Inspiratie op basis van het rapport 'Blijk van vertrouwen': Hoe kun je anders verantwoorden voor goede zorg? (Evert Schot, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)
  • Uitwisselen van ervaringen met, vragen over en tips voor het gebruik van outcome-indicatoren in het Wmo-domein.

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met Krista van Mourik van Movisie: k.vanmourik@movisie.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies