Agenda

Van uit zicht naar in zicht: van school naar bovenschoolse voorziening, en terug

9 oktober 2019
Tijd

9.30-17.00 uur

Locatie:

Cursus- en vergadercentrum Domstad

Kosten:

Gratis


Op de bijeenkomst ´Van uit zicht naar in zicht' op woensdag 9 oktober staat de overgang van een leerling van school naar een bovenschoolse voorziening, en weer terug, centraal. Het gaat daarbij om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het voortgezet onderwijs.

Gastspreker is Ilias El Hadioui, socioloog en publicist over diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem. Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad, en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren de bijeenkomst. 

Voor wie

De bijeenkomst is voor medewerkers van bovenschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden, docenten, leerlingbegeleiders en teamleiders van scholen.

Aanmelden

Meld u hier aan. De inschrijftermijn sluit op 1 oktober om 12.00 uur.

Programma: verschillende perspectieven

09:30 – 09:55

Inloop & aanmelding

09:55 – 10:00

Welkom

10:00 – 11:00

De transformatieve school - Illias El Hadioui
Inleiding over hoe u als school kunt omgaan met leerlingen die opgroeien tussen
botsende codes van thuis, op school en de straat. El Hadioui is ontwikkelaar van
de methode ‘De Transformatieve school’ over diversiteit en cultuurverandering in scholen.

11:00 - 11:15

Koffie

11:15 – 12:15

Transfer terug naar school: hoe doe je dat? 
Dit thema bespreken we vanuit praktijkervaring en opgebouwde kennis. 
Dit doen we vanuit vier perspectieven: een leerling, een zorgcoördinator,
een onderzoeker/docent en een coördinator van het Orthopedagisch
Didactisch Centrum in Hilversum.

12:15 – 13:00 

Lunch

13:00 – 14:15 

Ronde 1 Workshops
Zie overzicht workhops

14:15 – 14:45 Pauze

14:45 – 16:00

Ronde 2 Workshops
Zie overzicht workhop

16:00 Borrel en napraten


Workshops

Na het plenaire deel zijn er workshops die aansluiten bij thema's als 'Grip op de leerling: alert op signalen'; 'Wat werkt in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp?' en 'De leerling echt zien: hoe doe u dat?'

Workshop 1 - Stilstaan bij de stille leerling

Door: Marion Kemeling-Schurink van Buro Schoolwerk

U kent ze wel: leerlingen die zich stilletjes terugtrekken in de pauzes. Of zich om de haverklap ziekmelden wegens hoofd- of buikpijn. Meestal zit er een probleem achter dit gedrag wat te maken heeft met somberheid, depressie, angst of dwang. Daar heerst een taboe op. Deze leerlingen hebben herkenning en erkenning nodig. Een volwassene op school die begrip toont voor de situatie. En samen met de leerling kijkt hoe hij toch zo goed mogelijk kan functioneren op de school. 

In deze workshop leert u meer over depressie, angst- en dwangstoornissen. En presenteren we hulpmiddelen die u als mentor, docent, begeleider in kunt zetten om deze leerlingen te ondersteunen. Er wordt stilgestaan bij het feit dat u als school of bovenschoolse voorziening geen hulpverleningsinstelling bent. Toch kunt u juist vanuit uw rol heel veel doen.

Workshop 2 - Signaleren van Autisme en hoe hiermee om te gaan op school 

Door: Sebiha Unal van Autisme Expertise Centrum & Academy Sebiha Unal (AECSU-AASU)

Een persoon met autisme heeft een gevoel van veiligheid, acceptatie, en vertrouwen nodig om te kunnen functioneren. Met de juiste hulpmiddelen kan een leerling met autisme goed functioneren in de klas en uitblinken in zijn talent. De Positive Mind methodiek is een manier om het kind te helpen in de klas door uit te gaan van zijn interesses en talenten. Tijdens de communicatie met het kind ligt de nadruk op het positieve. 

Onderwerpen tijdens deze praktische workshop zijn onder andere de communicatie met het kind, het gebruik van hulpmiddelen en het creëren van een time-out moment.

Workshop 3 - De leerling echt zien: hoe doe je dat? Kijk door verschillende brillen en kijk breed  

Door: Karin Janssen en Floor Koreman van Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Tijdens deze workshop maakt u kennis met en ervaart u hoe het is om vanuit verschillende invalshoeken naar het gedrag van leerlingen te kijken. Zoals vanuit prikkelverwerking, sociaal-emotionele ontwikkeling en de achtergrond van leerlingen. Door breed te kijken, krijgt u meer informatie over hun onderliggende behoeften. Wie en wat gaat er schuil áchter dat probleemgedrag en wat is de invloed van de context? Het geeft handvatten voor handelingsalternatieven in de klas en daarbuiten. Met praktijkvoorbeelden uit onze consultatietrajecten laten we zien hoe het werkt. 

Heeft u zelf een voorbeeld van een casus over dit thema, neem deze mee! In het tweede deel van de workshop gaan we aan de slag in een mini-consultatie. 

Workshop 4 - Verandering in het onderwijs

Door: Mohamed Outmany van Its4Sure

Er ontstaat een steeds groter kloof tussen het onderwijs en de leerlingen of studenten. Het wederzijdse onbegrip neemt toe en dat vraagt om verandering. Het is tijd dat alle partijen samenwerken aan een mooie toekomst voor onszelf maar ook voor onze jongeren.

Oók de rebellerende jongeren die zich afzonderen zijn onderdeel van onze toekomst. Ze hebben het gevoel er er niet bij te horen en  zetten zich hierdoor steeds verder af van de maatschappij, met alle gevolgen van dien.

Wat gebeurt er allemaal in de leefwereld van onze jongeren? Wat gebeurt er als het straatcultuurgedrag onze scholen binnendringt? Wat is de beste manier om de ouders of verzorgers meer te betrekken? En wat zijn de mogelijke oplossingen?

Onderwijs verbindt en verbeterd, samen maken we het onderwijs passend voor onze toekomst. Dit wordt uitgelegd in de sessie van Its4sure.

Workshop 5 - Samenwerking jeugdhulp en onderwijs: jeugdhulpwerkers op het VO Woerden

Door: Berto de Waal van het samenwerkingsverband regio Utrecht West en Anniek van der Ploeg van gemeente Woerden.

De gemeente Woerden en het samenwerkingsverband VO RUW zetten sinds 2016 jeugdhulpwerkers van jeugdhulporganisatie Timon en Reinaerde in op de drie middelbare scholen in de Woerden. Dit is een mooie samenwerking tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp.

Leerlingen met problemen thuis worden hierdoor snel en preventief geholpen. Recent onderzoek door onderzoeksbureau Stade wijst uit dat deze inzet effectief is. Wat zijn de randvoorwaarden voor en succesfactoren van een dergelijke samenwerking? Wat levert het op voor de school, de gemeente en vooral de leerling? Maar ook welke dilemma’s komen erbij kijken?  

Workshop 6 - De presentiebenadering binnen het onderwijs

Door: Richard Borst van Altra van Educé

Tijdens deze workshop gaat het over het belang van ‘echt’ contact maken met uw leerlingen. Wat levert het u op als u probeert de oorzaak te achterhalen van bepaald gedrag? In welke mate kunt u zich inleven, aansluiten en luisteren? Als u zich bewust bent van uw eigen gedrag en houding ten opzichte van de leerlingen zult u sneller een band met hen krijgen. Richard Borst verbindt in deze workshop theorie en praktijk. Hij heeft ruime ervaring als coach en docent van School2Care in Amsterdam. 

Workshop 7 - FIRST School 

Door: Harold van de Pol van Save College

Bij FIRST School stemt een persoonlijke mentor de positieve en intensieve begeleiding af op de jongere. Begeleiders hebben naast een vakinhoudelijke opleiding een passie zoals sport, koken, computers of muziek. FIRST School start altijd laagdrempelig en overvraagt de jongere niet. De begeleiding begint individueel. Stapsgewijs gaat de jongere over naar kleinere groepen. Tijdens de begeleiding wordt samengewerkt met ouders, leerplicht, scholen, en GGZ of gecertificeerde instellingen.  

Workshop 8 - Systemisch werken met schoolverlaters of schoolmijdende jongere: Het sneeuwbal effect!

Door: Lianne Batterink, Elke van Kooten en Gerie Versteeg van Timon

Op het Onderwijs-Zorg Centrum in Odijk krijgen jongeren onderwijs en zorg. We bieden begeleiding en onderwijs op locatie en geven ook familietherapie thuis. De gezinstherapeut staat voor diverse uitdagingen. Zo moet hij het gesprek aangaan met een gemotiveerde of angstige jongere. Of moet hij ernstig overbelaste ouders motiveren die de hoop hebben opgegeven. Of de relatie tussen de gezinsleden herstellen en de samenwerking tussen ouders, jongere en school. We vergroten de kansen op succes voor jongeren als iedereen samenwerkt en in beweging komt.  

In deze workshop onderzoeken we de invloed van verschillende partijen zoals school, ouders, jongeren en vrienden bij het in beweging krijgen van het systeem waar de jongere deel van uit maakt. Aan de hand van oefening en casusbespreking ondervindt u hoe is het is om te maken te hebben met verschillende belangen en relaties onderling en denken we met elkaar na over systemische interventies bij specifieke casussen. 

Workshop 9 - Beter judoën dan karate: preventie en interventie bij externaliserende gedragsproblematiek. 

Door: Sandra Akerboom van Flex College (opdc) in Den Haag

Akerboom vertelt over de handelingsperspectieven voor docenten in de alledaagse praktijk. Daarbij kijken we naar wat leerlingen wel kunnen en hoe u dit kunt bespreken.  Akerboom maakt gebruik van handelingsgerichte diagnostiek, oplossingsgericht werken en de kracht van groepsdynamica. 

Workshop 10 - Wat werkt in de transitie van een onderwijs-zorgarrangement naar een (regulier) VO school?

Door: Sanne Pronk van Altra

Deze workshop gaat over de knelpunten en succesfactoren bij de terugkeer van leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs, na een intensief onderwijs-zorgarrangement. Het gaat over het dichter bij elkaar brengen van onderwijs en zorg, regie, verantwoordelijkheden, vasthouden én volhouden. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door Altra Onderwijs & Jeugdhulp en het Verwey-Jonker Instituut, komen daarbij aan bod. 

Workshop 11 - Hoe maak je een leerling eigenaar van zijn traject en toon je de kwaliteit van de voorziening aan?

Door: Ilja Lukasik en Frans Giebels van Track013

Track013, de buitenschoolse voorziening en het OPDC van Tilburg, heeft de kwaliteit van de voorziening geëvalueerd en verbeterd. Dit was in opdracht van het samenwerkingsverband en in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut .

Lukasik en Frans Giebels vertellen hoe zij in de praktijk een leerling eigenaar maakt van zijn traject en leerdoelen. Dit in samenwerking met de leerling en verwijzende school. De werkwijze maakt de groei en ontwikkeling gedurende het traject inzichtelijk, waarmee ook de kwaliteit van de voorziening aangetoond wordt. 

Aanmelden

Meld u hier aan. De inschrijftermijn sluit op 1 oktober om 12.00 uur.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Wendy Kunst, projectassistent Nederlands Jeugdinstituut, e-mail: w.kunst@nji.nl.

 Steunpunt passend onderwijs, vo_raad , po_raad     Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies