• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Transformeren kun je leren

8 april 2019 - Slotsymposium

Wat hebben de actieonderzoeken uit Lerend Transformeren opgeleverd? En wat kunnen anderen hiervan leren? Daarover gaat dit slotsymposium. Vijftien aanbieders van hulp voor kinderen en jongeren hebben het afgelopen jaar actieonderzoek uitgevoerd. Dit om een verandering op gang te brengen in de organisatie. Het project is gefinancierd door ZonMw en wordt begeleid door TNO. Het Nederlands Jeugdinstituut en vijf academische werkplaatsen zijn betrokken bij dit project.

Programma Slotsymposium

  • Lerend Transformeren 8 april 2019 12.00 uur
  • Inloop met lunch (buffet) 12.30 – 12.40 uur   
  • Welkom dagvoorzitter Merel van Dorp 12.40 – 14.30 uur   
  • Plenair deel (lezingen, interviews) 14.30 – 15.00 uur
  • Pauze 15.00 – 15.45 uur   
  • Ronde 1: workshops 15.45 – 16.00 uur   
  • Wisseling zalen 16.00 – 16.45 uur   
  • Ronde 2: workshops 16.45 uur
  • Feestelijke borrel

Plenair deel

Na de lunch begint het programma met een plenair gedeelte met Merel van Dorp als dagvoorzitter. Onder haar leiding schenken diverse sprekers op verschillende manieren aandacht aan de vier pijlers van actieonderzoek: veranderen, samenwerken, reflecteren en handelen. Lezingen, debat en interactie wisselen elkaar hierbij af.

Hans Vermaak (adviseur/ docent/ onderzoeker) reflecteert op typische worstelingen en uitdagingen die tijdens de uitvoer van de actieonderzoeken naar de transformatie naar voren kwamen. De betrokkenen van het actieonderzoek van Horizon gaan met elkaar in gesprek over samenwerken in actieonderzoek en in zorg.

Filosofe Minke Tromp (Bureau voor Toegepaste Filosofie) reflecteert op het omgaan met niet-weten. Merel Steinweg (stand-up blogger) sluit af met een live reflectie en geeft woorden aan wat niet is gezegd.

Na de pauze

Na de pauze volgen twee rondes met verschillende workshops: de eerste rondom Transformeren kun je leren en de tweede ronde heeft als thema Actieonderzoek kun je leren. U schrijft zich, per deelsessie, in voor één van de workshops. Voor aanvang van het symposium ontvangtu hierover bericht.

Eerste ronde workshops – Transformeren kun je leren

U kunt kiezen uit verschillende workshops. Wat betekent de transformatie in de praktijk? Hoe geef je als professional handen en voeten aan de begrippen die nu overal gebezigd worden? U kunt bijvoorbeeld naar een workshop van Margo te Roller (Hogeschool Windesheim) die ingaat op het leerproces van professionals in de transformatie.

Actieonderzoekers Karine van ‘t Land (Amsterdam UMC) en Jan Gerrit Duinkerken (CJG’s Noord-Veluwe) hebben in drie verschillende settings en rondom verschillende thema’s veel geleerd over eigenaarschap en actieonderzoek.

In het licht van ‘juiste hulp op maat’ neemt Ella Tacq (Kenniscentrum Gezin Centraal) de deelnemers mee in het proces van de organisatie SPRING uit West-Brabant-West. Jeugdplatform Amsterdam (Nickey de Haan) vertelt hoe zij samen met jongeren en ouders aan de slag is geweest met een vertaalslag van de transformatiedoelen.

Tweede ronde workshops – Actieonderzoek kun je leren

Ook in de tweede ronde kunt u kiezen. Wanneer is actieonderzoek de geëigende methode? Hoe kan actieonderzoek helpen om in een organisatie de transformatie vorm te geven? Els Evenboer (Academische Werkplaats C4Youth) schetst bijvoorbeeld welke stappen en acties actieonderzoek met zich mee brengt; en Pamela Besselink en Isolde Driesen (Sterker sociaal werk) vertellen hoe zij hun actieonderzoek naar ‘demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren’ hebben aangepakt.

Ter afsluiting De middag wordt afgesloten met een feestelijke borrel, met uitgebreide gelegenheid om op informele manier met elkaar na te praten.

Meer lezen?


Organisator:
TNO
Plaats:
Amersfoort
Website:
tno.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies