• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Summerschool

30 augustus 2018
Locatie:

Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)

Kosten:
  • Per workshop 20 euro.
  • Voor de hele dag 50 euro.
Ik meld me aan

Na het succes van vorig jaar organiseert het Nederlands Jeugdinstituut ook deze zomer een Summerschool over actuele thema's rondom werken in de wijk. Wilt u voor of na uw heerlijke vakantie door onze collega's bijgespijkerd worden, bijvoorbeeld over mediaopvoeding, gedeelde besluitvorming of de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Ga dan terug de schoolbanken in en meld u aan voor één of meer workshops.

Opzet

Tijdens de workshops krijgt u inhoudelijke kennis over het thema. Naast kennis is er ook aandacht voor verschillende werkvormen, reflectie en discussie over wat werken met betrekking tot dit onderwerp van u en uw team vraagt qua kennis en kunde.

Programma

  • 09:30 - 10:00: Opening
  • 10:00 - 11:30: Workshop ‘Van jeugd naar volwassenheid’
  • 11:45 - 13:15: Workshop ‘Gedeelde besluitvorming en leren van gezinnen’
  • 14:00 - 15:30: Workshop ‘Kennisbouwstenen Integraal Werken in de Wijk’
  • 15:30 - 15:45: Afsluiting

Toelichting workshops

Van jeugd naar volwassenheid

Voor veel jongeren in kwetsbare posities in de leeftijd van 16 tot 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. Voor hen gaan sommige dingen zoals leren, werken en zelfstandig wonen niet altijd vanzelf. De werkwijze van organisaties, wetten en systemen sluiten niet altijd aan bij de alledaagse werkelijkheid van deze jongvolwassenen. In deze workshop komen informatie, tips en inspirerende voorbeelden aan bod om jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie te begeleiden naar participatie en zelfredzaamheid.

Gedeelde besluitvorming en leren van gezinnen

Gedeelde besluitvorming gaat over gezamenlijk in gelijkwaardigheid beslissingen nemen gedurende een (hulp)traject tussen aan de ene kant een kind of jongere en zijn ouders en aan de andere kant professionals. Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die gezamenlijk met de jeugd- en gezinsprofessional zijn genomen. Maar gedeelde besluitvorming gaat niet altijd vanzelf. Deze workshop geeft alle ins en outs over gedeelde besluitvorming zodat u weet hoe u samen met het gezin kan optrekken in het besluitvormingsproces en uiteindelijke effectievere hulp kan bieden. We gaan actief met dit thema aan de slag.

Kennisbouwstenen Integraal Werken in de Wijk

Weet u welke kennis een wijkteam te bieden heeft? Of bent u als wijkteam zelf soms op zoek naar specifieke kennis? De kennisbouwstenen van Integraal Werken in de Wijk bieden wijkteams een flinke bron aan kennis en bruikbare links. Hierbij is gebruik gemaakt van het T-shaped model, verschillende domeinen en actuele kennisbronnen. Handig, want wijkteams krijgen een grote verscheidenheid aan vragen op hun bordje. Maar hoe gaat u met uw team in de praktijk met zo’n tool aan de slag? Om het antwoord hierop te weten te komen, kunt u het beste naar deze workshop komen. Samen met u en andere professionals gaan we aan de slag met de kennisbouwstenen van Integraal Werken in de Wijk.

Voor wie?

De Summerschool richt zich op professionals die werkzaam zijn in buurt- of wijkteams.

Aanmelden

Is de Summerschool echt iets voor u? Meld u dan aan via het Summerschool-aanmeldformulier. U kunt inschrijven per workshop, maar ook voor een hele dag.

Accreditatie

De workshops zijn geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren - Scholing, met 1,50 accreditatiepunten per workshop.

Vragen?

Neem contact op met Lisa Kerkhof: l.kerkhof@nji.nl.  

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.