• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Summerschool

5 juli 2018
Locatie:

Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)

Kosten:
 • Per workshop 20 euro.
 • Per dag 50 euro.
Ik meld me aan

Na het succes van vorig jaar organiseert het Nederlands Jeugdinstituut ook deze zomer een Summerschool over actuele thema's rondom werken in de wijk. Wilt u voor of na uw heerlijke vakantie door onze collega's bijgespijkerd worden, bijvoorbeeld over mediaopvoeding, gedeelde besluitvorming of de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Ga dan terug de schoolbanken in en meld u aan voor één of meerdere workshops van de Summerschool op 5 juli en 30 augustus.

Opzet

De Summerschool bestaat uit een aantal workshops verdeeld over twee dagen. Natuurlijk bent u beide dagen van harte welkom. U kunt ook kiezen voor een dag. Of kies voor het volgen van een of meerdere workshops. Kortom: alles is mogelijk. Tijdens de workshop krijgt u inhoudelijke kennis over het thema. Naast kennis is er ook aandacht voor verschillende werkvormen, reflectie en discussie over wat werken met betrekking tot dit onderwerp van u en uw team vraagt qua kennis en kunde.

Programma

Op donderdag 5 juli kunt u deelnemen aan onderstaande workshops:

 • 09:30 - 10:00: Opening
 • 10:00 - 11:30: Workshop ‘Verbinding onderwijs & jeugdhulp’
 • 11:45 - 13:15: Workshop ‘Mediaopvoeding’
 • 14:00 - 15:30: Workshop ‘Reflectie’
 • 15:30 - 15:45: Afsluiting

 Op donderdag 30 augustus kunt u deelnemen aan onderstaande workshops:

 • 09:30 - 10:00: Opening
 • 10:00 - 11:30: Workshop ‘Van jeugd naar volwassenheid’
 • 11:45 - 13:15: Workshop ‘Gedeelde besluitvorming en leren van gezinnen’
 • 14:00 - 15:30: Workshop ‘Kennisbouwstenen Integraal Werken in de Wijk’
 • 15:30 - 15:45: Afsluiting

Toelichting workshops

Verbinding onderwijs & jeugdhulp

Samenwerken in de wijk gaat verder dan alleen samenwerken in wijkteams. Bij de basisvoorzieningen in de wijk, zoals kinderopvang en scholen, is veel bekend over kinderen, jongeren en gezinnen in de wijk. Professionals op die voorzieningen signaleren veel leer-, opvoed- en opgroeiproblematiek. Het zijn belangrijke werkplekken, waar de jeugdhulp aanwezig of snel beschikbaar zou moeten zijn. Maar hoe zorg je nu voor een goede verbinding tussen de jeugdhulp in de wijk en de scholen? Dat ziet er per onderwijssector anders uit. Welke factoren maken die samenwerking succesvol? Wat hebben die sectoren elkaar te vragen en te bieden? In deze workshop leert u welke kansen en mogelijkheden er liggen om samen goede zorg te kunnen bieden.

Mediaopvoeding

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met constant overal beeldschermen. Thuis, op school, in de trein of gewoon op straat kunnen zij elke dag allerlei media gebruiken. Ouders hebben daarover veel vragen. “Waar vind ik leerzame en geschikte apps of spelletjes voor mijn kind?”, “Kijkt mijn kind niet te lang televisie of filmpjes op de computer?”. Wat is uw rol als professional hierbij en wat kunt u doen om ouders hierbij te ondersteunen? In deze workshop gaan we op die twee vragen in en wordt besproken welke tips, tools en hulpmiddelen u hierbij kunt inzetten.

Reflecteren in actie

Het is al langer bekend: reflectie op het werk levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de hulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Als professional in het sociaal domein is reflectie op het eigen functioneren een belangrijk instrument om te blijven leren, uw handelen te verbeteren en uw werkervaring te verdiepen. Door te reflecteren werkt u continu aan verbetering van uw eigen functioneren en de aansluiting op kinderen, ouders en collega’s. U leert reflecteren door te doen en daarom staan we in deze workshop stil bij wat er in u omgaat, wat u denkt, voelt en wilt. Ervaar waar reflectie echt om gaat, doe mee met speedsparren en dilemmareflectie en bemerk de kracht van reflectievragen. U gaat naar huis met concrete werkvormen en tips om de reflectie toe te passen in uw eigen dagelijkse praktijk.

Van jeugd naar volwassenheid

Voor veel jongeren in kwetsbare posities in de leeftijd van 16 tot 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. Voor hen gaan sommige dingen zoals leren, werken en zelfstandig wonen niet altijd vanzelf. De werkwijze van organisaties, wetten en systemen sluiten niet altijd aan bij de alledaagse werkelijkheid van deze jongvolwassenen. In deze workshop komen informatie, tips en inspirerende voorbeelden aan bod om jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie te begeleiden naar participatie en zelfredzaamheid.

Gedeelde besluitvorming en leren van gezinnen

Gedeelde besluitvorming gaat over gezamenlijk in gelijkwaardigheid beslissingen nemen gedurende een (hulp)traject tussen aan de ene kant een kind of jongere en zijn ouders en aan de andere kant professionals. Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die gezamenlijk met de jeugd- en gezinsprofessional zijn genomen. Maar gedeelde besluitvorming gaat niet altijd vanzelf. Deze workshop geeft alle ins en outs over gedeelde besluitvorming zodat u weet hoe u samen met het gezin kan optrekken in het besluitvormingsproces en uiteindelijke effectievere hulp kan bieden. We gaan actief met dit thema aan de slag.

Kennisbouwstenen Integraal Werken in de Wijk

Weet u welke kennis een wijkteam te bieden heeft? Of bent u als wijkteam zelf soms op zoek naar specifieke kennis? De kennisbouwstenen van Integraal Werken in de Wijk bieden wijkteams een flinke bron aan kennis en bruikbare links. Hierbij is gebruik gemaakt van het T-shaped model, verschillende domeinen en actuele kennisbronnen. Handig, want wijkteams krijgen een grote verscheidenheid aan vragen op hun bordje. Maar hoe gaat u met uw team in de praktijk met zo’n tool aan de slag? Om het antwoord hierop te weten te komen, kunt u het beste naar deze workshop komen. Samen met u en andere professionals gaan we aan de slag met de kennisbouwstenen van Integraal Werken in de Wijk.

Voor wie?

De Summerschool richt zich op professionals die werkzaam zijn in buurt- of wijkteams.

Aanmelden

Is de Summerschool echt iets voor u? Meld u dan aan via het Summerschool-aanmeldformulier. U kunt inschrijven per workshop, maar ook voor een hele dag.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het SKJ.

Vragen?

Neem contact op met Lisa Kerkhof: l.kerkhof@nji.nl.  

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.