• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Schoolgericht werken in de jeugdhulp (locatie Eindhoven)

3 april 2019 - Bijeenkomst
Tijd

12.15 tot 17.00 uur

Locatie:

Fontys Hogeschool, Eindhoven

Kosten:

45 euro, inclusief lunch

Ik meld me aan

Gezocht: professionals uit lokale teams met interesse voor of ervaring met schoolgericht werken. Bent u zo'n professional? Dan nodigen we u graag uit voor een van de drie regionale themabijeenkomsten in Eindhoven, Utrecht of Zwolle. Door middel van ontmoeten, uitwisselen van ervaringen en het delen van goede voorbeelden gaan we dieper op schoolgericht werken in. 

Data

De bijeenkomsten vinden plaats op drie verschillende data en locaties:

Voor wie?

Voor iedereen die samenwerkt met scholen om passende hulp en ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders. De bijeenkomst richt zich op professionals die zich bezig houden met niet-geïndiceerde jeugdhulp op school. Denk aan: schoolmaatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, sociaal werkers, jeugd- en gezinswerkers, school-CJG’ers, jeugdmaatschappelijk werkers, jeugdhulpmedewerkers, ouder & kind adviseurs en CJG-coaches. Geïnteresseerde leidinggevenden zijn ook van harte welkom.

Waar gaat de bijeenkomst over?

Samenwerking van professionals met het onderwijs, bijvoorbeeld vanuit wijkteams, sociale teams of jeugdteams. Met als doel om kinderen, jongeren en ouders tijdige en passende hulp te bieden. Samenwerking met scholen vraagt om korte lijnen, om kwaliteit in de samenwerking, kennis van het onderwijsdomein en de ondersteuningsmogelijkheden van scholen, een gezamenlijke taal, en nog veel meer. Op sommige plekken in het land loopt de samenwerking uitstekend, op andere plekken nog niet. Tijdens de bijeenkomst draait het om inspiratie en van elkaar leren. Het programma bestaat o.a. uit workshops, goede voorbeelden en een inspirerende lezing. Het programma is voor de drie regio's hetzelfde, alleen de praktijkvoorbeelden zullen van elkaar verschillen. Het volledige programma volgt.

Goede voorbeelden

Tijdens de bijeenkomst inspireren we u graag aan de hand van goede voorbeelden. We hebben er al verschillenden op het oog. Bent of kent u een goed voorbeeld van preventief werken in of met het onderwijs en bent u bereid om dit op een van de bijeenkomsten te presenteren, maak dit dan vóór 1 maart bij ons kenbaar. Dat kan in het aanmeldformulier.

Kosten en accreditatie

De kosten voor deelname bedragen 45 euro. Inclusief een lunch vooraf. U ontvangt een bewijs van deelname. Daarmee kunt u accreditatiepunten aanvragen bij het SKJ en het Registerplein. Als u hiervan gebruik wil maken, noteer dan uw registratienummer op het aanmeldformulier.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze bijeenkomst? Stuur dan een mail naar Wendy Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies