Agenda

Preventieve jeugdbescherming

25 november 2019 - Werkconferentie
Tijd

9.30 – 16.30 uur

Locatie:

De Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort

Kosten:

Gratis


Waar ligt de grens tussen vrijwillige hulpverlening en het gedwongen kader? Hoe ontstaat een goede samenwerking tussen hulpverlener, ouders en kinderen, als aan hulpverlening voorwaarden gesteld worden (drang)? In deze conferentie verkennen en bediscussiëren we dergelijke vraagstukken rondom preventieve jeugdbescherming. We delen voorbeelden en ervaringen met elkaar tijdens het werkcafé. Hier schuiven ook ouders en jongeren bij aan. We zoeken niet naar hét antwoord maar kijken breder naar ontwikkelmogelijkheden.

Verbinding met programma Zorg voor de Jeugd

Het onderwerp preventieve jeugdbescherming sluit aan bij een van de doelen van de Jeugdwet: het voorkomen van intensieve en ingrijpende kinderbeschermingsmaatregelen, met tussenkomst van een kinderrechter. Het resultaat van de werkconferentie wordt uiteindelijk verbonden met de actielijnen in het programma Zorg voor de Jeugd, zodat verdere verdieping plaatsvindt in de regionale bijeenkomsten van het actieprogramma.

Programma

Tijdens de ochtend kijken we vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en hun ouders. Hoe kunnen we kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, zo beschermen dat intensieve en ingrijpende kinderbeschermingsmaatregelen niet nodig zijn? Verschillende maatschappelijke, sociologische, juridische en ethische kwesties komen aan bod. Wat zijn de grenzen tussen vrijwillige hulpverlening en het gedwongen kader? Is het voor kinderen en ouders duidelijk wat hun positie en rechten zijn? Hoe kunnen we de hulp in gedwongen kader positief inzetten? Hoe bevorderen we veilig opgroeien ook breder in de wijk?

's Middags staan de jeugdprofessionals centraal. Wat ervaren zij in hun dagelijkse werk bij het bieden van vrijwillige of gedwongen jeugdhulp? Wat doen ze als ouders geen hulp te durven te zoeken bij ernstige problemen, uit angst om hun kind kwijt te raken? Hoe gaat de praktijk om met drang in de jeugdhulp en waar ligt de grens in de toepassing hiervan? Over deze en andere vragen gaan we met elkaar in gesprek.

Genodigden

De werkconferentie is besloten. Uitgenodigd zijn wethouders, bestuurders uit de jeugdbeschermingsketen, de Kinderombudsman, deskundigen, wetenschappers, de rechtspraak, cliëntenorganisaties, ouders, jongeren en jeugdprofessionals, om het thema preventieve jeugdbescherming vanuit verschillende perspectieven te kunnen benaderen. Neem voor meer informatie contact op met Petra Tjalma.

Initiatiefnemers en organisatie

Deze werkconferentie wordt georganiseerd in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). De inhoudelijke organisatie is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies