• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Gedeeld opvoederschap: een groots gebaar!

15 november 2018 - Mulock Houwer-lezing 2018
Tijd

15.30 - 18.00 uur

Locatie:

Kinderrechtenhuis, Hooglandse Kerkgracht 17, 2312 HS Leiden

Kosten:

Gratis. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u tijdig aan.

Aanmelden:

Meer informatie en aanmelden via: info@defenceforchildren.nl


Op donderdag 15 november 2018 vindt de achtste Mulock Houwer-lezing plaats. Dit jaar verzorgt Annet van Zon, bestuurder van jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout, deze lezing met als thema pleegzorg: gedeeld opvoederschap.

Pleegzorg kent een rijke voorgeschiedenis, die zelfs terug te voeren is naar de zestiende eeuw, toen wezen en vondelingen opgenomen werden in boerengezinnen en verzorging kregen in ruil voor hun hulp in het boerenbedrijf. Deze zogenoemde gezinsverpleging zou uiteindelijk leiden tot wat we nu pleegzorg noemen. In eerste instantie richtte de pleegzorg zich vooral op de verzorging van kinderen. Pas in de negentiende eeuw kwam er meer aandacht voor de opvoeding. De pleegzorg ontwikkelde zich vanuit liefdadigheid naar een steeds verder geprofessionaliseerde voorziening, waarin de vrijwilligheid van pleegouders centraal is blijven staan.

Geschiedenis en actualiteit verbinden

Als bestuurder van een jeugdzorgorganisatie die ook pleegzorg biedt, kan Van Zon als geen ander verbanden leggen tussen de geschiedenis en actualiteit van pleegzorg. Ze gaat daarbij in op kansen, dilemma’s en bedreigingen. Denk aan mogelijkheden maar ook kwetsbaarheid en valkuilen, de rol van gemeenten, gedeeld opvoederschap maar ook thema’s als kwaliteitsontwikkeling en het versterken van de kracht van pleegouders.

Terug in het Kinderrechtenhuis

In 2015 is ervoor gekozen het Kinderrechtenhuis te verruilen voor een grotere zaal op de Hogeschool Leiden, vanwege de grote belangstelling. Dit jaar keert de lezing weer terug naar haar wortels, het Kinderrechtenhuis. Dit sluit beter aan bij de historie en de sfeer van de lezing.

Programma

  • 15.30 uur: ontvangst
  • 16.00 uur: lezing
  • 17.00 uur: borrel
  • 18.00 uur: einde

Mulock Houwer

Daan Mulock HouwerDe Mulock Houwer-lezing verwijst naar de invloedrijke doener en denker Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985), die in de geschiedenis van de kinderbescherming en de zorg voor de jeugd een grote rol speelde en veel aandacht had voor het kind en zijn sociale omgeving.

Lees meer over Mulock Houwer in Rebel with a cause.

Lezingen downloaden


De Mulock Houwer-lezing is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Defence for Children in samenwerking met Pro Juventute, de Hogeschool Leiden en de Canon Sociaal Werk.

Logo Defence for Children
Logo Pro juventute
Logo Canon Jeugdzorg
Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.