Agenda

Gedeeld opvoederschap: een groots gebaar!

15 november 2018 - Mulock Houwer-lezing 2018

Op donderdag 15 november 2018 vond de achtste Mulock Houwer-lezing plaats. Annet van Zon, bestuurder van jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout, verzorgde deze lezing met als thema pleegzorg: gedeeld opvoederschap.

De geschiedenis van de pleegzorg gaat heel ver terug, lang voordat het pleegzorg heette. Bekend is dat de Romeinen hun kinderen soms achterlieten op speciale plaatsen, wanneer zij niet voor hen konden zorgen, een soort babyluikjes. Deze kinderen werden opgenomen in andere gezinnen, die plek voor hen hadden. Deze zogenoemde gezinsverpleging zou uiteindelijk leiden tot wat we nu pleegzorg noemen.

In eerste instantie richtte de pleegzorg zich vooral op de verzorging van kinderen. Pas in de negentiende eeuw kwam er meer aandacht voor de opvoeding. De pleegzorg ontwikkelde zich vanuit liefdadigheid naar een steeds verder geprofessionaliseerde voorziening, waarin de vrijwilligheid van pleegouders centraal is blijven staan. Anno 2018 sluit pleegzorg als voorziening naadloos aan bij de ambitie kinderen zo veel mogelijk thuis te laten opgroeien. In Nederland groeien circa 20.000 jongens en meisjes op in een pleeggezin.

Gedeeld opvoederschap

Als bestuurder van een instelling voor jeugd & opvoedhulp die ook pleegzorg biedt, kan Van Zon als geen ander verbanden leggen tussen de geschiedenis en actualiteit van pleegzorg. In haar lezing breekt zij een lans voor het gedeeld opvoederschap als paradigma in de pleegzorg. Onder welke condities kan gedeeld opvoederschap mogelijk worden? Is het haalbaar of een illusie? En wiens belang wordt er gediend?

Lezingen downloaden

Mulock Houwer

Daan Mulock HouwerDe Mulock Houwer-lezing verwijst naar de invloedrijke doener en denker Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985), die in de geschiedenis van de kinderbescherming en de zorg voor de jeugd een grote rol speelde en veel aandacht had voor het kind en zijn sociale omgeving.

Lees meer over Mulock Houwer in Rebel with a cause.


De Mulock Houwer-lezing is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Defence for Children in samenwerking met Pro Juventute, de Hogeschool Leiden en de Canon Sociaal Werk.

Logo Defence for Children
Logo Pro juventute
Logo Canon Jeugdzorg
Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies