Agenda

Matchen doe je samen!

23 november 2020 - Symposium
Tijd

14.00-16.30 uur

Locatie:

Online

Kosten:

Deelname is gratis

Aanmelden:

Er is plaats voor tachtig deelnemers

Ik meld me aan

Een goede match tussen een pleegkind en een pleeggezin of gezinshuis is belangrijk voor het succes van een plaatsing. Concrete adviezen voor een goede match zijn samengebracht in de methodiek Methodisch Matchen. Het handboek over deze methodiek is aangepast op basis van recent onderzoek. Op dit symposium vertellen onderzoekers over de resultaten van hun onderzoek naar matching, delen een ouder en een pleegouder hun ervaringen en wordt de nieuwe editie van het handboek Methodisch Matchen geïntroduceerd.

Programma

Opening door Danielle Oomen en lancering van het vernieuwde handboek Methodisch Matchen.

Plenaire sessie

Kirti Zeijlmans deelt de bevindingen van haar promotieonderzoek naar matching.

Deelsessies

In vier deelsessies, verdeeld over twee rondes, gaat u in gesprek met de sprekers en met elkaar.

  • Kirti Zeijlmans promoveerde op 23 mei 2019 op haar proefschrift Matching children with foster carers. The decision-making proces of finding a non-kinship foster family for a child. U kunt in gesprek gaan met haar en met andere deelnemers over de betekenis van haar onderzoeksresultaten voor de praktijk van het matchingsproces.
  • Ellen Schep, lector aan de Christelijke Hogeschool Ede, deed in het onderzoeksproject 'Jouw Gezin, Mijn Zorg?' onderzoek naar wat werkt in de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders. U kunt in gesprek gaan met haar en met andere deelnemers over de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de praktijk van het matchingsproces.
  • Annemieke de Vries, programmaleider bij Gezinspiratieplein, gaat samen met een professional in op de vernieuwing van het handboek Methodisch Matchen. U kunt in gesprek gaan met hen en met andere deelnemers over de betekenis van het handboek voor de praktijk van het matchingsproces.
  • Vader Joop en pleegvader Boudewijn zijn samen met hun partners de oprichters van de Stichting Samen voor het kind. Zij delen hun ervaringen met het matchingsproces en bespreken het belang van een goede kennismaking tussen ouders en pleegouders. U kunt in gesprek gaan met hen en met andere deelnemers over de samenwerking tussen ouders en pleegouders tijdens het matchingsproces.

Doelgroep

Medewerkers in de pleegzorg en gezinshuizen die zich bezighouden met matching.

KinderpostzegelsLogo Kinderpostzegels

Het symposium is georganiseerd in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels.

Methodiek Methodisch Matchen

De methodiek is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut, ADOC en het Gezinspiratieplein. De bevindingen uit het onderzoek 'Jouw Gezin, Mijn Zorg?' zijn onlangs verwerkt in de matchingsmethodiek door Ellen Schep en Annemieke de Vries. Het onderzoek 'Jouw Gezin, Mijn Zorg?', gericht op wat werkt in de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders, is uitgevoerd door het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies