• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27

12 februari 2019 - Bijeenkomst
Tijd

13:30 uur tot 16:30 uur. Inloop vanaf 13:00 uur.

Locatie:

Utrecht, de exacte locatie volgt.

Kosten:

Gratis

Ik meld me aan

Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren een werksessie over het bieden van maatwerk vanuit de Participatiewet aan jongeren tussen 16 en 27 jaar die op zoek zijn naar werk, opleiding of een andere dagbesteding. Daarbij staan de scholingsplicht en de 4 weken zoektermijn centraal. Ook onderzoekt u samen wat nodig is om ondersteuning op maat te bieden voor de jongeren en wat u kunt doen om dit te realiseren. Aan de hand van ervaringen van jongeren zelf en voorbeelden uit de praktijk ontrafelt u wat nodig is en welke kennis en ervaring van belang is.

Knelpunten

Dagactiviteiten, scholing, werk en inkomsten zijn belangrijke pijlers voor stabiliteit in het leven van een jongere. Maar niet voor elke jongere is de stap naar werk, scholing of passende dag invulling eenvoudig. Wettelijke kaders en lokaal beleid bieden mogelijkheden, maar kunnen ook knellen. Uit de analyse van 'Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren, Verzameling knelpunten' komt naar voren dat: 

  • jongeren te lang moeten wachten voordat zij een uitkering ontvangen. Zonder inkomen bouwen de jongeren dan vaak enorme schulden op.
  • de zoektermijn kan leiden tot een onderbreking in de begeleiding, waardoor jongeren in een cruciale fase geen steun krijgen bij het weer teruggaan naar school of het vinden van een passende werkplek.
  • de scholingsplicht in de praktijk te strikt wordt gehanteerd waardoor jongeren geen uitkering krijgen. Terugkeer naar school is voor deze jongeren vaak niet de beste optie.
  • professionals regels soms te strikt toepassen en risicomijdend gedrag vertonen.
  • in gemeenten en regio's de samenwerking met bijvoorbeeld leerwerkloketten nog onvoldoende van de grond komt.

Voor wie?

Voor deze werksessie is iedereen welkom, maar in het bijzonder:

  • Jongeren die zelf ervaring hebben met het ontvangen van ondersteuning op maat en/of vanuit hun eigen ervaring inzicht kunnen geven wat nodig is om passende ondersteuning te bieden.
  • Beleidsmedewerkers met ervaring in het bieden van ondersteuning op maat.
  • Professionals die ervaring hebben met maatwerk voor kwetsbare jongeren en werken aan de oplossingen van bovenstaande knelpunten.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies