Agenda

Lerende organisaties

29 oktober 2020 - Inspiratiesessie
Tijd

14.30 - 17.00 uur

Locatie:

Online

Kosten:

Deelname is gratis

Ik meld me aan

In deze tijden van verandering is er behoefte aan zowel richting en houvast, als aan autonomie en groei. Alleen een 'lerende' organisatie is in staat snel en adequaat in te spelen op nieuwe veranderingen. Het is een proces dat tijd kost en nooit af is. Maar hoe doe je dat?

Om hierover praktijkkennis te verzamelen volgde het Nederlands Jeugdinstituut een jaar lang vier organisaties die zich inspannen om een (meer) lerende organisatie te worden. Het doel daarbij is om op die manier zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat kinderen, jongeren en ouders nodig hebben. Belangrijkste vragen daarbij bleken:

  • Hoe vorm ik een doorleefde visie?
  • Hoe ga ik om met onzekerheid?
  • Hoe stimuleer ik persoonlijk meesterschap?

In deze bijeenkomst willen we inspireren en ondersteunen bij het vormgeven van een lerende organisatie. Dit doen we door het gesprek tussen organisaties te faciliteren.

Voor wie?

Middenmanagement, kartrekkers leren en organiseren, bestuurders binnen organisaties in het jeugddomein (zoals wijkteam of jeugdhulp organisaties).

Meer informatie?

  • Vragen over de bijeenkomst kunt u stellen aan: Pauline van Viegen (p.vanviegen@nji.nl), Jenny ter Wee (j.terWee@nji.nl), Jitty Runia (j.runia@nji.nl)
  • Informatie over het programma en de teams-link ontvangt u na aanmelding een week voor de bijeenkomst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies