• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Jeugd in Onderzoek 2018: 'Werken met het beste bewijs'

24 mei 2018 - Congres


Locatie:

Hotel Casa Amsterdam
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam

Kosten:

125 euro (inclusief btw)

Aanmelden:

Vanaf half februari 2018 kunt u zich aanmelden als deelnemer.


Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Kennis uitwisselen en onderling netwerken staat centraal.


Oproep indienen deelsessies

Jeugd in Onderzoek is de aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doet u onderzoek en heeft u resultaten die u wilt delen? Dien dan uw voorstel in. Vanwege de kerstvakantie is de deadline voor indiening verschoven van dinsdag 9 januari naar maandag 15 januari 2018, 17.00 uur. U kunt indienen via dit formulier. Hier vindt u ook de uitgebreide voorwaarden waaraan uw deelsessie moet voldoen. Het is een pre als u iemand meeneemt vanuit de praktijk. Hier houden we rekening mee bij de honorering. Begin februari 2018 hoort u of de congrescommissie uw bijdrage heeft gehonoreerd.


Doel van het congres

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, het prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren.
De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

Voor wie?

Jeugd in Onderzoek is een congres voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Bent u onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, professional in de jgz, jeugdhulp, sociaal werk of ggz, beleidsmedewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs of bij opleidingen in het mbo, het hbo of universitair, medewerker bij een kennisinstituut, beroepsvereniging, brancheorganisatie, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? U bent van harte uitgenodigd om inhoudelijk bij te dragen of deel te nemen aan Jeugd in Onderzoek 2018.

Thema's en sprekers

Drie thema's herkent u jaarlijks in het programma: Wat werkt voor wie en waarom; De kracht van preventie in het sociale domein; en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Het extra thema voor deze editie is Gedeelde besluitvorming tussen ouders, kinderen en hulpverleners.

Dit jaar presenteert Jeugd in Onderzoek twee keynotes: Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, spreekt over gelijke kansen voor kwetsbare jongeren. En Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van richtlijnen huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, geeft een lezing over gedeelde besluitvorming tussen ouders, kinderen en hulpverleners.
 
Geert Jan Stams, hoogleraar Forensische orthopedagogiek, zal een masterclass verzorgen over de inzet van een informele mentor als steunfiguur en gedeelde besluitvorming. Naast deze masterclass kunt u kiezen uit nog veel meer lezingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen.

Nieuw jasje

We hebben Jeugd in Onderzoek 2018 in een nieuw jasje gestoken. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is als nieuwe partij aangeschoven in de congresorganisatie. We maken verbinding met de Nationale Wetenschapsagenda en de Universiteit van Amsterdam treedt op als ambassadeur van het congres.

Locatie

Jeugd in Onderzoek 2018 vindt plaats in Hotel Casa Amsterdam, vlakbij het Amstelstation.

Aanmelden

Vanaf half februari 2018 kunt u zich aanmelden als deelnemer. Wij houden u op de hoogte via de website www.jeugdinonderzoek.nl. Hier vindt u dan ook de onderwerpen van de deelsessies waaruit u kunt kiezen.

Vragen?

Kijk op www.jeugdinonderzoek.nl voor meer informatie of stel uw vragen via jeugdinonderzoek@nji.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.