Agenda

Jeugd in Onderzoek

23 mei 2019 - Congres
Tijd

Inloop van 09.00 tot 09.45 uur; programma van 09.45 tot 17.00 uur; borrel en netwerken van 17.00 tot 18.00 uur

Locatie:

Hotel Casa Amsterdam
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam Oost

Kosten:

140 euro inclusief BTW

Ik meld me aan

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers inspireren elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen, om de hulp aan jeugd en ouders nog beter te maken.

Ambassadeur van het congres Menno Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde, geeft een masterclass over het effect van stress bij opvoeden en opgroeien.

Carolina de Weerth, hoogleraar psychobiologie van de vroege ontwikkeling, geeft een lezing over de cruciale eerste 1.000 dagen in een mensenleven.

Bram Orobio de Castro, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie, vertelt over de laatste inzichten in de aanpak van gedragsproblemen.

Naast deze sprekers zijn er drie rondes met in totaal meer dan veertig interactieve workshops, lezingen en netwerktafels.

Thema's

Het congres gaat over vier thema's:

Wat werkt voor wie en waarom

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen effectiever worden. Kennis over welke aanpak voor welke doelgroep het beste werkt en waarom, is belangrijk. Drie kennisbronnen zijn daarbij relevant: ervaringskennis van cliënten, praktijkkennis van professionals en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Ook spelen anderen factoren een steeds belangrijkere rol, zoals kosteneffectiviteit, alliantie en werkzame elementen.

De kracht van preventie in het sociale domein

Voor gemeenten is het van toenemend belang hun preventief jeugdbeleid goed in te richten. Het vergroot de kans op een gezonde, veilige en kansrijke sociale omgeving voor jeugd en gezinnen. Het verkleint de kans dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Kennis over effectieve preventie en het opnemen van die 'evidence' in nieuwe of herziene richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg is daarbij van belang.

Verbinding onderwijs-jeugdhulp

De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp kan veel opleveren voor kinderen en gezinnen. De school is een plek waar problemen bij het opgroeien, in de ontwikkeling of bij belemmeringen in de thuissituatie worden gesignaleerd. Leraren bieden zelf vaak al veel ondersteuning, zowel bij het leren als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms moet de school in samenspraak met leerling en ouders snel jeugdhulp kunnen inschakelen. Leraren en jeugdhulpprofessionals hebben elkaar nodig.

Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien

Er is nog niet voldoende onderzocht op welke schaal kinderen, jongeren en ouders stress ervaren, waardoor stress wordt veroorzaakt, om wat voor type stress het gaat en of de stress werkelijk negatieve effecten heeft. Ook is nog onvoldoende bekend over manieren waarop bij de opvoeding en in het onderwijs en de hulpverlening kan worden omgegaan met stress van kinderen en jongeren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies