Agenda

Intensieve samenwerking met ouders in jeugdhulp

11 maart 2021 - Online bijeenkomst Netwerk Jeugdprofessionals
Tijd

15.00 - 16.30 uur

Locatie:

Online bijeenkomst

Kosten:

Gratis


NB Deze bijeenkomst zit inmiddels vol. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Wat als we in de jeugdhulp de ruimte zouden creëren om intensief met ouders samen te werken? Wat zou dat opleveren voor kinderen en voor alle andere betrokkenen? En hoe is het voor ouders als dit wel of juist niet gebeurt?

Martine Noordegraaf leidt deze bijeenkomst stevig in vanuit een doordacht theoretisch kader met resultaten van praktijkgericht onderzoek naar welke relationele vaardigheden ouders en professionals nodig hebben voor een constructieve samenwerking. Martine wordt hierbij aangevuld door Truusje van Zanten. Zij heeft als moeder ruime ervaring met zowel constructieve als conflictueuze samenwerking met jeugdzorgprofessionals en schreef hier een boek over.

Op uitnodiging van het Netwerk Jeugdprofessionals verzorgen Martine Noordegraaf en Truusje van Zanten deze online bijeenkomst. Martine is pedagoog en gepromoveerd op een onderzoek naar de alledaagse praktijk van hulpverleningsgesprekken. Sinds 2008 werkt Martine op de Christelijke Hogeschool Ede. Naast haar functie als lector Jeugd en Gezin is zij werkzaam als opleidingsdocent Onderzoek aan de bacheloropleiding Sociaal Werk en de masteropleidingen Contextuele Benadering en Speltherapie. Met haar lectoraat doet zij onderzoek naar professioneel opvoeden in duurzame gezinsvormen en naar therapie voor jeugd en gezin. De hulpverlening aan Jeugd en Gezin gaat haar aan het hart.

Meer informatie?

  • Vragen over de bijeenkomst kun je stellen aan: Saadia Bouzelmad (S.Bouzelmad@nji.nl).
  • De uitnodiging om online deel te nemen ontvang je na aanmelding een week voor de bijeenkomst.

Deze bijeenkomst is onderdeel van een serie online bijeenkomsten georganiseerd door het Netwerk Jeugdprofessionals, één van de activiteiten van het Samenwerkingsplatform Vakmanschap. Wil je ook meepraten, je laten inspireren en collega's ontmoeten? Word dan lid van de LinkedIn-groep Netwerk Jeugdprofessionals.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies