• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Inspiratiesessie Impact Collectieve Voorzieningen

28 mei 2018 - Bijeenkomst


Locatie:

Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht

Kosten:

Gratis

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden tot 18 mei 2018.

Ik meld me aan

Hoe krijgt u effecten van collectieve voorzieningen in het sociaal domein in beeld? Dat is het onderwerp van deze inspiratiesessie. Hoor alles over het nut en de noodzaak van zicht krijgen op meetbare en merkbare effecten van collectieve voorzieningen in uw gemeente. Verschillende methoden van effectenanalyse laten u de effecten zien van 4 praktijkvoorbeelden. Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Vilans nodigen u van harte uit voor deze sessie.

Impact zichtbaar maken

De behoefte bestaat om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van collectieve voorzieningen. Wat levert het op voor burgers en opdrachtgevers (financiers)? En hoe maken uitvoerders hun impact zichtbaar? Hoe kunnen gemeenten een onderbouwde keuze maken voor het investeren in het voorveld? Is het effect van collectieve voorzieningen wel in cijfers uit te drukken? Deze vragen staan centraal in de sessie op 28 mei.

Collectieve voorzieningen

Collectieve voorzieningen zijn algemene voorzieningen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn en waarbij gezamenlijke activiteiten en aspecten voorop staan. Denk aan jongerenwerk en welzijnswerk (dagbesteding, buurtwerk). Het idee achter de decentralisaties is dat gemeenten investeren in het versterken van deze voorzieningen zodat ze problemen in een vroeg stadium kunnen signaleren en oplossen. Ze hebben een belangrijke rol om de onnodige druk op de specialistische (duurdere) vormen van hulp te verminderen en zijn daarom cruciaal voor het slagen van de beoogde transformatie.

Programma

  • 13.30 uur: start met een introductie over onder andere het Kwaliteitskompas en het nut van in beeld brengen van outcome.
  • Sessies met praktijkvoorbeelden waarbij methodes om outcome in beeld te brengen centraal staan. De deelnemers gaan praktisch met de voorbeelden aan de slag.
  • Gezamenlijke discussie over de praktijkvoorbeelden, onder andere met het doel om te bepalen hoe u de verkregen inzichten gaat toepassen in uw eigen praktijk.
  • 16.30 uur: afsluiting met een borrel.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.