Agenda

Expeditie Dichtbij

29 oktober - 3 november 2020 - Sessiereeks

Ieder kind heeft recht op een thuis, ook kinderen die korte of lange tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Beleidsmakers van gemeenten kunnen samen met jeugdhulpaanbieders bijdragen aan het creëren van een thuis voor kinderen, waar zij zich veilig, stabiel en optimaal kunnen ontwikkelen.

Expeditie Dichtbij ondersteunt gemeenten en jeugdhulpaanbieders hierbij. Laat u inspireren door mooie ervaringsverhalen, reflecteer op uw eigen proces bij het beluisteren van ervaringen van enkele pilotteams en ga in gesprek met voor u belangrijke betrokkenen. Tijdens Expeditie Dichtbij krijgt u handvatten aangereikt en kunt u aan de slag om in uw gemeente voor kinderen een thuis te realiseren.

Expeditie Dichtbij bestaat uit drie onderdelen:

  • Drie online inspiratiesessies
  • Twee sessies tijdens het symposium Pleegzorg en Gezinshuis 2020
  • Een reeks online reflectiebijeenkomsten na het symposium, om een lerend netwerk te starten.

Doelgroep

Expeditie Dichtbij is gericht op beleidsmedewerkers van gemeenten en jeugdhulpregio's en beleidsmedewerkers en managers van jeugdhulpaanbieders. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Online inspiratiesessies

In de Week van de Pleegzorg, eind oktober en begin november, kunt u tijdens de drie online inspiratiesessies luisteren naar een verhaal uit de praktijk. Professionals, pleegouders en beleidsmedewerkers vertellen wat zij deden om voor een specifiek kind een thuis te creëren. Wat werkte daarbij? En welke dilemma's kwamen ze tegen? Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom?

De spreker vertelt in 15 minuten zijn of haar verhaal. Daarna gaan de deelnemers 45 minuten met elkaar in gesprek, onder begeleiding van een gespreksleider.

Donderdag 29 oktober, 10.30-11.30 uur

Een meisje van 9 jaar woont bij haar oma, omdat haar ouders niet voor haar kunnen zorgen. Op een dag hoort oma dat zij ziek is en nog maar een paar maanden te leven heeft. Met hulp van scholen in de buurt vindt het meisje een gezin waar ze kan opgroeien.

Vrijdag 30 oktober, 10.30-11.30 uur

Een meisje van 10 jaar en haar oudere broers zijn met hun gezin gevlucht uit oorlogsgebied. Kort nadat ze eindelijk een vaste woning krijgen, overlijdt plotseling hun moeder. Vader staat er alleen voor en krijgt psychiatrische klachten. Wanneer het thuis niet meer gaat, worden de jongens aangemeld voor begeleid wonen. Het meisje moet naar de crisisopvang. De pleegzorgaanbieder en gemeente werken samen aan een plan om de kinderen bij elkaar te laten wonen in hun vertrouwde buurt.

Dinsdag 3 november, 10.30-11.30 uur

Een pleegouder wil graag meer pubers uit de gemeente een thuis gaan bieden. Zij vraagt de gemeente en de jeugdhulpaanbieder om mee te werken aan een plan. De gemeente en jeugdhulpaanbieder gaan samen in op dat verzoek, met als resultaat een tijdelijk thuis voor zes pubers in de gemeente.

Symposium

Tijdens het symposium Pleegzorg en Gezinshuis 2020 op 17 november biedt Expeditie Dichtbij twee deelsessies aan voor gemeenten, jeugdhulpregio's en jeugdhulpaanbieders, gericht op het creëren van een thuis voor ieder kind.

In de sessie Basecamp nemen we u mee in de achterliggende visie van Expeditie Dichtbij. Pilotteams van verschillende jeugdhulpregio's vertellen hun ervaringen en we bieden belangrijke handvatten en uitgangspunten om mee verder te kunnen. In de sessie Samen op avontuur gaan we samen creatief aan de slag en openen we het gesprek tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders, om een stap te zetten naar het gezamenlijk realiseren van 'een thuis voor ieder kind'.

Reflectiebijeenkomsten

Na het symposium Pleegzorg en Gezinshuis 2020 kunt u deelnemen aan een aantal reflectiebijeenkomsten over Expeditie Dichtbij. Beleidsmedewerkers van gemeenten en jeugdhulpaanbieders kunnen hun dilemma's delen of juist vertellen op welke successen ze trots zijn en wat de gemeente heeft bijgedragen aan dat succes. Om samen te leren, inspiratie op te doen, te reflecteren en kennis met elkaar te delen. Samen op expeditie, om alle kinderen een thuis te bieden. Dichtbij en zo thuis mogelijk.


Organisator:
Nederlands Jeugdinstituut; Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Plaats:
Online
Kosten:
Gratis

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies