Agenda

Bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

7 oktober 2020 - Webinar
Tijd

9.00 – 12.30 uur

Locatie:

Online

Kosten:

Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden


Deze jaarlijkse bijeenkomst voor professionals die werkzaam zijn op (boven)schoolse voorzieningen en collega's vanuit jeugdhulp, wijkteam en samenwerkingsverbanden, gaat dit keer om kwaliteitsontwikkeling en de geleerde lessen in coronatijd met jongeren in kwetsbare posities. De presentaties en filmpjes volgt u online en in kleine groepjes wisselt u via TEAMS ervaringen uit met collegaprofessionals. 

Sprekers zijn onder anderen Janneke van Hardeveld van de Inspectie van het Onderwijs en Wim van Starrenburg, locatiedirecteur van OPDC Rotterdam. Zij vertellen onder meer over de verschillende kwaliteitseisen en het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. Daarnaast wordt er met elkaar in gesprek gegaan over afstandsonderwijs en noodopvang.

Programma

Het programma bestaat uit twee delen en is geschikt voor docenten, leerlingbegeleiders, leidinggevenden van bovenschoolse voorzieningen, ondersteuningscoördinatoren, teamleiders van scholen en jeugdhulpverleners. Directeuren van samenwerkingsverbanden attenderen we specifiek op het eerste gedeelte van de bijeenkomst.

Deel 1. Kwaliteitsontwikkeling

Bovenschoolse voorzieningen dienen te voldoen aan het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs, dat gaat over de beoordeling van de onderwijskwaliteit van de voorziening. Het kader levert in de praktijk vragen op over de inhoud en over hoe hieraan kan worden voldaan. Janneke van Hardeveld van de Inspectie van het Onderwijs gaat in op vragen als welke kwaliteitseisen er worden gehanteerd, welke vragen en dilemma's er spelen en hoe hier als voorziening mee om te gaan. Locatiedirecteur Wim van Starrenburg van OPDC Rotterdam neemt u mee in hoe zijn voorziening de afgelopen jaren gewerkt heeft aan het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. Wat merken de jongere en de professional daarvan in de dagelijkse werkpraktijk? Hoe kun je daar zelf mee aan de slag?

Na de twee presentaties gaan we in digitale groepen uiteen, waarbij u kunt kiezen uit deelname aan twee gespreksgroepen:

Gespreksgroep 1.1 met de Inspectie van het Onderwijs

Tijdens dit gesprek verdiepen we ons met een onderwijsinspecteur in het inspectiekader voor de bovenschoolse voorzieningen. Er is volop ruimte om vragen te stellen over de presentatie of vanuit de eigen ervaring. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen te delen met collega's.

Gespreksgroep 1.2 over kwaliteitsbeleid

In deze gespreksgroep staat het gesprek over het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid centraal. Onderwerpen vanuit de centrale inleiding worden verder verdiept en er is veel ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

Deel 2. Geleerde lessen in coronatijd

In dit deel draait het om de geleerde lessen die we met elkaar hebben opgedaan tijdens de coronatijd met jongeren in kwetsbare posities. We zoomen in op de volgende drie onderwerpen:
Samenwerken met leerplicht: hoe de schoolgang te motiveren zonder proces-verbaal, de meerwaarde van stoep- en huisgesprekken.
Afstandsonderwijs: ervaringen en nieuwe mogelijkheden nader belicht.
Noodopvang: samenwerken van onderwijs en jeugdhulp maakt meer mogelijk als je samen de schouders eronder zet.

Na het plenaire gedeelte gaan we in digitale groepen uiteen, waarbij u kunt kiezen uit deelname aan drie gespreksgroepen:

Gespreksgroep 2.1 samenwerken met leerplicht

Tijdens de lockdown ontstond er veel zorg over kwetsbare leerlingen die 'onder de radar verdwenen'. Zij haakten vaak niet aan op het online onderwijsaanbod, en leken af te haken. De leerplichtambtenaren zochten contact met deze leerlingen. Hoe ging dat in zijn werk en wat kwamen ze tegen en wat konden ze betekenen? Tijdens dit gesprek delen leerplichtambtenaren hun ervaringen en bespreken we gezamenlijk welke lessen we daaruit kunnen trekken in het contact met deze leerlingen en gezinnen.

Gespreksgroep 2.2 afstandsonderwijs

Iedere bovenschoolse voorziening heeft ermee te maken gehad: afstandsonderwijs. Voor de ene leerling of docent een zegen, voor de ander een straf. We gaan met elkaar in gesprek over onze ervaringen. Wat werkte goed? Maar ook: wanneer werkt het niet? We benutten ieders ervaringen om vooruit te blikken. Welke mogelijkheden biedt afstandsonderwijs voor het onderwijs- en ondersteuningsaanbod binnen de bovenschoolse voorzieningen?

Gespreksgroep 2.3 noodopvang; samenwerken van onderwijs en jeugdhulp

Tijdens de coronacrisis is er in Amsterdam voor de meest kwetsbare leerlingen in het vo bij drie scholen uitgebreide noodopvang georganiseerd. Docenten bij Toptrajecten Noord, delen hun ervaringen binnen deze noodopvang en de samenwerking met scholen. In de gespreksgroep wisselen de deelnemers hun eigen ervaringen uit en bespreken welke lessen er geleerd zijn en tot welke aanpassingen dat geleid heeft in de ondersteunende aanpak van de leerlingen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor alleen het webinar of voor zowel het webinar als een digitale gespreksgroep.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies