Leven en werken met het coronavirus

Afwegingen bij face-to-face contact

Laatste actualisatie: 18 februari 2021

De lockdown is verlengd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is ook tijdens deze lockdown belangrijk om samen met alle betrokkenen het leven van kinderen en jongeren zo normaal mogelijk te laten doorgaan én gezond te blijven. Deze pagina helpt je een goede afweging te maken over wel of geen face-to-face contact. Ook lees je hoe je face-to-face contact zo veilig mogelijk organiseert en hoe andere professionals dit aanpakken.

Persoonlijk en professioneel afwegen

Alle behandelingen en begeleiding van kinderen en jongeren is mogelijk. Uitgangspunt bij elk contact is dat je steeds rekening houdt met de fysieke en mentale gezondheid van alle betrokkenen. Dit zijn: kinderen en jongeren, hun ouders, opvoeders, andere professionals en natuurlijk jezelf.

Veel professionals twijfelen over het wel of niet hebben van face-to-face contact met kinderen, jongeren en hun ouders. Dat is voorstelbaar. Voor jou als professionals gelden andere regels dan voor jou als 'burger'. Neem als voorbeeld het doen van huisbezoeken. Je mag als professional bij meerdere gezinnen per dag op huisbezoek om hulp te verlenen, waar je als burger maximaal maar één keer per dag ergens op bezoek mag. 

Algemene maatregelen

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de algemene maatregelen. Bekijk de Algemene informatie voor alle professionals. Stel daarnaast de vijf principes centraal in je handelen.

Vijf centrale principes

Ook in deze periode is het nodig jongeren en hun ouders passende ondersteuning te bieden, zodat zij zich zo veerkrachtig mogelijk blijven ontwikkelen. De volgende principes staan daarbij centraal:

 1. Geef tijd om terug te veren
 2. Luister eerst
 3. Help in het hier en nu
 4. Plak geen nieuwe labels
 5. Vertrouw op relaties

Lees meer over de vijf principes en helpende vragen bij dilemma’s:

Blijf afwegen

Ondanks de regelmatig veranderende coronaregels, blijf je zoeken naar manieren om samen met gezinnen structurele problemen aan te pakken. Corona kan geen excuus meer zijn voor afwachten of uitstel. Daardoor ontstaan immers nieuwe kwetsbaarheden. 

Geen uitstel

Het is belangrijk dat je zorgvuldig blijft afwegen welke vorm van contact past bij de specifieke situatie van het kind, de jongere, het gezin of andere betrokkenen. Daarbij weeg je samen de impact van jouw handelen op de fysieke en mentale gezondheid en gebruik je de ruimte die de RIVM-richtlijnen je bieden. Maak bijvoorbeeld de afweging of een huisbezoek voor alle betrokkenen veilig kan verlopen. Wil je elkaar juist nu echt in de ogen kijken en geen non-verbale signalen missen? Stel jezelf ook de vraag of betrokkenen in staat zijn om de instructies voor de algemene hygiënemaatregelen op te volgen. Misschien is het beter om op kantoor af te spreken? Dit alles vraagt veel van professionals.

Aandachtspunten bij face-to-face contact 

 • Houd je aan de algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM. 
 • Houd je aan de specifieke adviezen voor de ambulante of de residentiële setting over contacten met jongeren/gezinnen. 
 • Face-to-face contact is mogelijk zonder persoonlijke beschermingsmiddelen als geen van de betrokkenen klachten heeft die op corona duiden en geen van de betrokkenen in quarantaine verblijft op basis van een bron- en contactonderzoek of bij terugkeer uit een risicogebied of -land.
 • Overweeg elke keer opnieuw of face-to-face contact mogelijk is. Als er corona gerelateerde klachten ontstaan bij een van de betrokkenen voor een al geplande afspraak is dat reden voor een hernieuwde afweging 
 • Als je corona-gerelateerde klachten hebt, laat je dan testen. Lees ook Vragen over het testbeleid.
 • Soms is het ondanks verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheid, of verblijf in quarantaine, toch nodig voor het welzijn of de lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien. Bereid dit dan samen met betrokkenen goed voor. Houd je goed aan de algemene hygiënemaatregelen  en richtlijnen van het RIVM en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo maak je de kans op besmetting met het coronavirus voor jezelf en anderen zo klein mogelijk. 
 • Als je je zorgen maakt over een kind, jongere of ouder en je twijfelt of face-to-face contact mogelijk is, zoek dan collegiaal overleg. Samen met een collega, een deskundige of je leidinggevende kun je je vragen bespreken. Met behulp van het afwegingskader voor de ambulante hulpverlening of het afwegingskader voor de residentiële setting kun je een goede afweging maken van wat je het beste kunt doen. 
 • Bij de opvang van jonge kinderen, bij de verzorging van kinderen met een beperking en in de dagelijkse opvang of in woonvoorzieningen is fysiek contact onvermijdelijk. Accepteer bij kinderen tot en met 12 jaar dat het niet lukt om anderhalve meter afstand te houden. Probeer bij jongeren van 13 jaar en ouder, wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Probeer in deze situaties het aantal personen dat contact heeft met het kind of de jongere te beperken. Of en wanneer welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, lees je op de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Komen jullie samen tot de conclusie dat face-to-face contact op dit moment niet mogelijk en niet per se noodzakelijk is? Zoek dan samen naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld Skype of FaceTime.  

Vlogs uit het jeugdveld – Hoe blijven we in contact?

Hoe blijf je in deze coronatijd in contact met gezinnen? Hoe houd je contact met andere professionals binnen je eigen organisatie en de organisaties waarmee je samenwerkt? Hoe doe je je werk als jeugd- en gezinsprofessional en wat betekent dit voor de gezinnen met wie je werkt?

Professionals in de jeugdbescherming maakten een vlog over hun ervaringen tussen half maart en half april.

Vlogs jeugdbescherming over contact tijdens coronatijd

Bekijk de vlogs van jeugdbeschermers over contact en corona

En beluister ook de podcastserie Leven en werken met het coronavirus, waarin verschillende professionals uit het jeugdveld vertellen over hun ervaringen en nieuwe inzichten.

Meer informatie

Jeugdzorgprofessionals moeten samen met kinderen, jongeren, hun ouders en andere betrokkenen een goede keuze maken over het hebben van contact en bezoek. Onderstaande informatie helpt bij deze afweging. Er is informatie over kinderen, jongeren en gezinnen zonder én met klachten die wijzen op het coronavirus. De informatie is afgestemd met het RIVM.  

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies