• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws van het NJi

Rapport samenwerkende inspecties biedt kansen voor verbetering wijkteams

Vrijdag 18 april jongstleden is het rapport van de gezamenlijke inspecties verschenen over wijkteams, gebaseerd op een onderzoek in zes gemeenten, waarin zij de conclusie trekken dat kwetsbare gezinnen een andere aanpak nodig hebben dan nu vanuit de wijkteams wordt geboden. De borging van de veiligheid van het kind blijft een heel urgent vraagstuk. Het rapport maakt vooral helder waar uitdagingen liggen voor gemeenten en wijkteamorganisaties.

Uiteraard zijn de resultaten uit het rapport een momentopname. Het is goed om te realiseren dat de jeugdsector nog midden in een transformatie zit. Wel zegt het veel over de urgentie en zien wij het als Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als een belangrijke taak om bij te dragen aan de verbetering van de ondersteuning en zorg voor jeugd en gezinnen. Versterking van de basiszorg en de positie van jeugd en gezin, de aandacht voor het gewone opvoeden en vooral de borging van de veiligheid van het kind zijn belangrijke voorwaarden voor een effectief jeugdstelsel. Wijkteams en wijkteamprofessionals zijn hiervoor een essentiële schakel.

Goede voorbeelden in beeld

Als NJi willen we graag bijdragen aan verbetering door wijkteamprofessionals en gemeenten te ondersteunen bij hun werk. Door goede voorbeelden in beeld te brengen kunnen andere gemeenten en wijkteamorganisaties daarvan leren. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar wat werkt bij opgroeien in armoede en wat we daarover kunnen leren van het buitenland. Beter samenwerken in bestaande structuren heeft volgens ons de focus: lees meer hierover in de blog van Frouke Sondeijker. Heeft u goede voorbeelden over wat werkt? Laat het ons weten via het dossier Samenwerken in de wijk.

Ondersteuning wijkteamprofessionals

Zoals uit het rapport blijkt, is samenwerking tussen wijkteams en partners in de wijk belangrijk. Als kennisinstituut werkt het NJi op diverse gebieden aan het verbeteren van die samenwerking. Zo werken wij aan:

  • Vraagstukken rondom regie en betere samenwerking van professionals onderling en met het informele netwerk. Hierbij kunnen wij ondersteuning bieden. Tevens kunt u gebruikmaken van de gratis tool www.Samen1Plan.nl en ook de toolbox www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl.
  • Het thema veiligheid. Zo organiseren we 2 juni aanstaande de bijeenkomst Veiligheid van het kind in het wijkteam waarin reflecteren en uitwisselen van gedachten rond dit thema centraal staan.
  • Integraal werken in de wijk, waar ook getracht wordt oplossingen te vinden in samenwerking met de praktijk op vraagstukken die landelijk spelen, zoals bij de thema’s uit het inspectierapport het geval is.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies