Nieuws van het NJi

Participatiescan: betere samenwerking voor succesvolle arbeidstoeleiding

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar die hun opleiding volg(d)en in met name het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of MBO Entree Onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Tegelijkertijd kunnen zij veelal niet terugvallen op regelingen als de Wajong of beschutte arbeid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruik maken van de geheel vernieuwde Participatiescan.

De Participatiescan biedt kennis, praktijkvoorbeelden, cijfers, tips & trucs om deze minder zelfredzame jongeren succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt. De Participatiescan is bestemd voor alle organisaties die de arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren samen willen versterken, zoals gemeenten, scholen, werkgevers(vertegenwoordigers), RMC's en jeugdzorginstellingen. Met behulp van deze webbased samenwerkingstool kunnen ze snel en efficiënt hun regionale aanpak en samenwerking onder de loep nemen en een verbeteragenda opstellen. Ook ondersteunt de Participatiescan werkgevers bij het nakomen van de Banenafspraak. De eerste ervaringen van de circa 20 regio's, die al met de Participatiescan hebben gewerkt, zijn zeer veelbelovend. De jongeren kunnen het vaak niet op eigen kracht. Ze verdienen goede ondersteuning. Met kennis over wat werkt als basis.

Initiatiefnemers

Met onder andere subsidie van het ministerie van SZW is de Participatiescan uitgebreid met nieuwe kennis over effectieve interventies, instructiefilmpjes, praktijkvoorbeelden en CBS-statistieken voor sturingsinformatie. De Participatiescan is een initiatief van Divosa, VNG, UWV, Ingrado, Lecso, MBO Raad, VO Raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, S-BB, MEE NL en VOBC, met ondersteuning van Ecorys en het Nederlands Jeugdinstituut.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Henk Bakker: henk.bakker@ecorys.com 0613000603 en
Paulina Hublart: p.hublart@nji.nl 0625660705

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies