Nieuws van het NJi

Week tegen Kindermishandeling: Leren van elkaar

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan vanaf de Week tegen Kindermishandeling, 18 tot en met 24 november 2019, een jaar lang de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, centraal om te leren van elkaar.

We vragen deze verschillende groepen om hun verhaal te delen en halen inspiratie uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen bij het omgaan met kindermishandeling. Wat kunnen we hiervan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten, zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien?

Vanuit deze ervaringen halen we inspiratie, zetten we mensen aan tot denken en voegen duiding én de verbinding met wetenschappelijke kennis toe. De Week geldt hierbij als vertrekpunt om gedurende een jaar dertig persoonlijke verhalen van deze professionals, ouders, kinderen en omstanders te delen.

30 jaar Rechten van het Kind

Op 20 november 2019, tijdens de Week tegen Kindermishandeling, is het dertig jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. 20 november geldt dan ook als vertrekpunt voor het delen van dertig persoonlijke verhalen die een verschil hebben gemaakt in het leven en werk van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen.

Activiteit aanmelden

Ook dit jaar is het weer mogelijk om activiteiten aan te melden op de website van de Week. Activiteiten kunnen vanaf nu aangemeld worden, waarbij plaatsing van de activiteiten op de website gebeurt vanaf 20 september 2019. Meld jouw activiteit aan.

Zorgen over een kind?

Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis. Lees wat je als professional van Veilig Thuis kunt verwachten.


Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies