Nieuws van het NJi

Webinar: Sta op voor thuiszitters!

Wat doe je als professional met een thuiszitter? Wie moet er eigenlijk in actie komen: de school, de ouders, de professional? Over deze en andere zaken binnen de thuiszitters-problematiek gaat het gratis webinar van het Nederlands Jeugdinstituut op donderdag 12 januari 2017. Dit webinar is een herhaling van het webinar op 12 november 2016. Door het grote aantal aanmeldingen organiseert het NJi dit webinar opnieuw zodat iedereen alsnog kan meedoen.

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden. Natuurlijk verzuimen leerlingen wel eens een dag. Als dit zonder geldige reden is, zijn de school en de leerplichtambtenaar verplicht om dit te registeren. Ook moeten zij leerlingen en ouders hierop aanspreken. Als verzuim hardnekkig of structureel wordt, is dat reden tot zorg én actie. Zorgwekkend verzuim kan een signaal zijn van voortijdige schooluitval. Tijdens het webinar kunnen ouders, professionals en leerkrachten vragen stellen over thuiszitters-problematiek aan experts van het Samenwerkend Toezicht Jeugd en Ouders&Onderwijs. Samen zoeken we naar nieuwe oplossingen voor kinderen en jongeren die niet goed mee komen in het reguliere onderwijs.

Het NJi werkt voor dit webinar samen met Samenwerkend Toezicht Jeugd en Ouders&Onderwijs.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies