Nieuws van het NJi

Wat willen de politieke partijen met jeugdhulp?

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 staan voor de deur. Wat willen de politieke partijen op het gebied van jeugdhulp? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een inventarisatie gemaakt van de standpunten die er over dit onderwerp zijn. Een handig overzicht voor iedereen die jeugd, opvoeding en onderwijs belangrijk vindt.

Politieke partijen over jeugdhulp

De verkiezingsprogramma's van de negen politieke partijen die het grootste zijn in de peiling, zijn gescand op een aantal domeinen die met jeugd en opvoeding te maken hebben, namelijk: jeugdhulp/gezin, onderwijs, veiligheid, armoede en leefstijl.

Onderwijs is uitgesplitst in de onderwerpen vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en passend en speciaal onderwijs. Veiligheid gaat in op thema's als vluchtelingen, kinderpardon, discriminatie, burgerschap, jeugdcriminaliteit en radicalisering.

Het overzicht laat onder meer zien de dat de ene partij gedetailleerder is dan de ander. Ook kwam het voor dat over een specifiek domein niks werd gemeld in een verkiezingsprogramma.

Lees meer in het Overzicht van standpunten of bekijk het schematisch overzicht.

Andere kieswijzers

Deze websites geven ook inzicht in de standpunten van politieke partijen over jeugdhulp:

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies