Nieuws van het NJi

Vijf pijlers voor opvoeden met een traumabril

Kinderen en jongeren die te maken hebben gehad met verwaarlozing of mishandeling kunnen lijden aan een complex trauma. Wat kunnen pleegouders en jeugdprofessionals doen om hen goed te begeleiden? Voor hen heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een brochure ontwikkeld met vijf pijlers voor trauma-sensitief opvoeden.

Complex trauma

Trauma-sensitief opvoeden houdt in dat een professional observeert en handelt met kennis over trauma en als het ware een ‘traumabril’ opzet. De praktijk leert dat door trauma-sensitief opvoeden het stressniveau daalt, de negatieve gevolgen van trauma afnemen en een kind nieuwe veerkracht ontwikkelt.

De nieuwe brochure van het NJi helpt pleegouders en jeugdprofessionals in leefgroepen, gezinshuizen en de vrouwenopvang om hun traumabril aan te scherpen. In het document wordt onder andere aandacht besteed aan het herkennen van tekenen van traumatische stress en de gevolgen daarvan, het scheppen van een leefklimaat dat het verwerken van een trauma ondersteunt en de vijf pijlers voor opvoeden met een traumabril.   

Over de brochure

Deze brochure is bestemd voor pleegouders en jeugdprofessionals op leefgroepen, in gezinshuizen en in de vrouwenopvang. Het NJi wil hiermee een bijdrage leveren aan de realisatie van effectieve en efficiënte zorg voor mishandelde kinderen. De brochure Hoe begeleid je kinderen en jongeren met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties? is gratis te downloaden via de NJi-website.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies