Nieuws van het NJi

Troonrede Koningin van de Jeugd: 'Betrek jongeren'

Vooruitlopend op Prinsjesdag lieten jongeren hun stem horen. Zij deden dat via de 14-jarige Chris Heidstra, die op initiatief van UNICEF dit jaar Nederlandse jongeren vertegenwoordigde als Koningin van de Jeugd. Op 14 september, tijdens Kleine Prinsjesdag, las zij in de Ridderzaal haar zelfgeschreven troonrede voor.

Chris Heidstra riep de aanwezige politici op jongeren meer te betrekken: 'Wij maken ons zorgen, wij hebben ideeën'. Ze verwijst daarbij naar het Kinderrechtenverdrag, waarin staat dat alle kinderen het recht hebben hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Ze vindt dat jongeren en politici meer met elkaar in gesprek moeten gaan om samen naar oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen.

Als Nederlands Jeugdinstituut onderschrijven we het belang van jeugdparticipatie. De stem van jongeren mag niet ontbreken. Hun kennis is essentieel om te doen wat nodig is voor kinderen en jongeren. 'De rekening (van problemen als milieuvervuiling) zal altijd bij ons terechtkomen. Daarom moeten wij nu al betrokken worden', aldus Heidstra in haar Troonrede. Het Nederlands Jeugdinstituut zoekt samen met anderen naar manieren om op een betekenisvolle manier invulling te geven aan jeugdparticipatie. De Troonrede van Chris Heidstra zien wij als inspirerend voorbeeld.

Bron: UNICEF; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies