Nieuws van het NJi

Steun bij opgroeien en opvoeden in armoede

Tijdens het webinar Opgroeien en opvoeden in armoede op 19 januari heeft het NJi een gelijknamige publicatie gepresenteerd. De publicatie beschrijft de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen voor hun welbevinden. Daarnaast schetst de publicatie de beleving van kinderen en ouders die opgroeien en opvoeden in armoede en biedt zij handelingsperspectieven.

Ruim driehonderd mensen namen deel aan het webinar dat het NJi wijdde aan het thema opgroeien en opvoeden in armoede. 'Een breed gedragen thema, waar veel aandacht voor is bij professionals in het jeugdveld én waar nog veel vragen zijn over wat werkt in de aanpak', vertelt Esther van Beekhoven, projectleider bij het NJi.

Kennis over de situatie van kinderen

'Ongeveer een op de dertien kinderen in Nederland groeit op in armoede', aldus Van Beekhoven. 'Wanneer ouders hun baan verliezen of minder inkomsten hebben, dan kan het moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat geeft veel stress. Het is belangrijk dat professionals en beleidmakers kennis hebben over de situatie van deze kinderen. Deze kennis moet vervolgens gecombineerd worden met werkzame elementen in de ondersteuning van gezinnen.'

Professionals ondersteunen kind en ouder

Dat het webinar ruim driehonderd deelnemers trok, verrast Van Beekhoven dan ook niet. 'Als professionals willen we ervoor zorgen dat ieder kind veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen niet altijd alle kansen om zich te ontplooien. Met de gedeelde kennis en handvatten in het webinar en de publicatie weten professionals hopelijk weer iets meer, waardoor zij kinderen en hun ouders beter kunnen ondersteunen.'

Lezing

Voor geïnteresseerden in het thema kinderarmoede vindt op 9 maart 2021 de bijeenkomst 'Strijd tegen oprukkende kinderarmoede' plaats in De Balie in Amsterdam. Deze bijeenkomst is ook te volgen via een livestream.

Zorgverzekeraar Menzis gaat tijdens de bijeenkomst in gesprek met theatermaker Laura van Dolron. Voor tienduizenden gezinnen zegt de verzekeraar een groot verschil te kunnen maken. Maar lukt dat ook? Van Dolron ontmoet directielid Marieke Fieten en kijkt mee bij het werk van de verzekeraar die zich inzet. Tijdens de bijeenkomst brengt ze haar verslag naar buiten en laat ze zien wat er nog op de route ligt. Ook toetst een panel van jongeren, allen ervaringsdeskundigen, of de voorgenomen plannen stroken met de werkelijkheid.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies