Nieuws van het NJi

Start tweede pilot zelfevaluatietool

De tweede pilotfase met de ‘Zelfevaluatietool Sociaal Domein - Toegang en samenhang hulp’ is gestart. Vier gemeenten krijgen zo meer zicht op de weg die een inwoner aflegt naar hulp en de samenwerking tussen organisaties en professionals als hulp wordt geboden. De tool is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein en Integraal Werken in de Wijk.

‘Alle vier gemeenten die afgelopen jaar hebben deelgenomen aan de pilot met de zelfevaluatietool willen hier ook volgend jaar mee werken’, aldus Jacolien Steen, onderzoeker bij Samenwerkende inspecties Toezicht Sociaal Domein, op de startbijeenkomst zelfevaluatietool op 25 april in Utrecht. De bijeenkomst was voor gemeenten die willen deelnemen aan de tweede pilotronde van de zelfevaluatietool.

Sinds de eerste pilot is het materiaal van de tool verbeterd en aangevuld. De gemeenten die meedoen aan de tweede ronde moeten de evaluatie zo zelfstandiger uit kunnen voeren dan deelnemers van de eerste pilot. In oktober dit jaar verwacht het projectteam van de zelfevaluatietool de resultaten. Zij verwerken de feedback, waarna de tool beschikbaar komt voor alle gemeenten.

Als u meer wilt weten over het gebruik van de tool, kunt u de handleiding raadplegen.

Bent u ook geïnteresseerd om mee te doen aan de tweede pilotronde van de zelfevaluatietool? Stuur dan een e-mail naar Jacolien Steen, JSteen@InspectieSZW.nl

Over Integraal Werken in de Wijk

De zelfevaluatietool is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein en het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk. In dit programma bundelen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein hun krachten om samen met professionals en beleidsmakers expertise over integraal werken te ontwikkelen en te publiceren.  

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies