Samen lerend doen wat werkt

Samen lerend doen wat werkt: 3 tips

Of je nu beleid maakt voor een integraal kindcentrum in de wijk of voor de aanpak van multiprobleemgezinnen in jouw gemeente. Of je nu voorlichting geeft over veilig slapen aan jonge ouders, of met een leerling en diens ouders om tafel gaat om schooluitval te voorkomen. Of een kind met een angststoornis behandelt. In alle gevallen wil je een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leven van kinderen, jongeren en hun ouders.

Hoe je dat doet? Door samen lerend te doen wat werkt. Hoe je dat doet? Door:

 • steeds beter te willen worden;
 • continu gebruik te maken van bestaande kennis;
 • altijd van elkaar te willen blijven leren.

Dat zijn de drijfveren van samen lerend doen wat werkt. Per drijfveer geven we drie tips.

Samen lerend doen wat werkt: Steeds beter wordenSteeds beter worden

 • Beter willen worden betekent niet dat het nu niet goed is. Het gaat erom ambitieus te zijn. Zo brengen we de jeugdsector verder. Wat voor ambities heb je zelf? En de organisatie waarvoor je werkt?
 • Om beter te worden is het nodig te meten of iets werkt. Daarbij geldt: het gaat om tellen én vertellen. Louter cijfers zeggen niets. Spreek over de beelden die daaruit ontstaan, geef ze betekenis. Herkennen we de beelden? Wat vinden we ervan? Hoe verklaren we ze? Wat voor verbeteracties zijn nodig?
 • Verbeteren kan niet in één keer en hoeft niet in één keer. Benader het als cyclisch proces: voer verbeteracties uit, check of het beter werkt, reflecteer daarop, voer weer nieuwe verbeteracties uit, enzovoort.

Samen lerend doen wat werkt: Actief gebruik maken van bestaande kennisActief gebruikmaken van kennis die er is

 • Kijk goed naar wat er allemaal al bekend is. Denk aan ervaring van kinderen, jongeren en hun ouders, praktijkervaring van professionals en wetenschappelijk onderzoek.
 • Kennis is geen statisch gegeven. Ontwikkel, deel en gebruik kennis. Zo kan iedereen bijdragen en van elkaar profiteren.
 • Kennis gebruiken leidt tot veel praktische vragen. Maak daar ruimte voor: hoe gebruiken we kennis om maatwerk beter mogelijk te maken? Hoe zorgen we dat kennis voor iedereen vindbaar is? En hoe stoppen we met wat niet werkt?

Samen lerend doen wat werkt: Van elkaar lerenVan elkaar leren

 • Geef collectief leren een vaste plek op de agenda. Hoe wissel je met collega’s ervaringen uit? En hoe doen kinderen, jongeren en ouders dat? Maar ook: hoe leren gemeenten meer van elkaar? Of bestuurders van instellingen? En hoe leren instellingen, gemeenten en cliëntenorganisaties van elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau?
 • Om van elkaar te leren is transparantie nodig. Daarom deelt elke partij wat zij weet en doet. Daarom laten we zien welke resultaten de wetenschap, de praktijk en het beleid opleveren. Die transparantie is geen middel om elkaar op af te rekenen, maar om met elkaar in gesprek te zijn en verbeteracties af te spreken.

Doet u mee?

Klinkt samen lerend doen wat werkt als muziek in de oren? En wilt u zelf in actie komen? Begin dan met een goed gesprek. Met een collega of met een cliënt. Praat met elkaar en verken zo jullie drijfveren.
Gebruik gerust een van onderstaande gesprekskaarten als kapstok.

Als u zelf iets handigs hebt bedacht dat helpt om het gesprek aan te gaan, horen we dat natuurlijk ook graag.

Wilt u op een andere manier aan de slag met samen lerend doen wat werkt? Neem contact met ons op via info@nji.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies