Nieuws van het NJi

Richtlijn Samen beslissen met ouder en kind online

De nieuwe Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp adviseert professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming om nauw samen te werken met kinderen, jongeren en hun ouders bij het vaststellen van de aard en ernst van hun problemen en de aanpak daarvan.

De richtlijn geeft jeugdprofessionals handvatten om samen met ouders en kinderen beslissingen te nemen, zodat gezinnen tijdig de hulp krijgen die het best bij hen past. Eigen regie van gezinnen staat daarbij voorop en het leidt tot betere resultaten van de hulp. De richtlijn helpt beroepskrachten de hulpvraag van ouders en jeugdige te verhelderen en goed te samenwerken. Bij de richtlijn horen acht praktische werkkaarten voor professionals.

De richtlijn is geautoriseerd door de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW en is een van de veertien richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming die worden ontwikkeld om jeugdprofessionals te helpen bij hun werk.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies